Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Výstražné indikátory

Výstražné indikátory a správy Zobrazenie funkcie vlastnej diagnostiky Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom abecedy, funguje funkcia vlastnej diagnostiky fotoaparátu. Posledné dve číslice (indikované ako ss) sa budú líšiť v závislosti od stavu vášho fotoaparátu. Ak sa vám problém nepodarí odstrániť aj napriek tomu, že ste niekoľkokrát zopakovali odporúčaný postup, je možné, že fotoaparát vyžaduje opravu. Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony. C:32:ss • Vo fotoaparáte sa vyskytol problém s hardvérom. Vypnite napájanie a znovu ho zapnite. C:13:ss •Fotoaparát nedokáže čítať alebo zapisovať údaje na pamäťovú kartu. Skúste fotoaparát vypnúť a znova zapnúť alebo niekoľkokrát vybrať a znova vložiť pamäťovú kartu. •Vo vnútornej pamäti nastala chyba pri formátovaní alebo ste vložili nenaformátovanú pamäťovú kartu. Naformátujte vnútornú pamäť alebo pamäťovú kartu (s. 100). •Vložená pamäťová karta nie je vhodná pre fotoaparát alebo údaje na nej sú poškodené. Vložte novú pamäťovú kartu. E:61:ss E:62:ss E:91:ss • Vo fotoaparáte nastala porucha. Obnovte nastavenia (s. 92) a potom znovu zapnite fotoaparát. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register E:94:ss •Vyskytla sa chyba, ktorú nemôžete odstrániť. Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony. Oznámte im 5- miestny kód, začínajúci písmenom „E“. Správy Ak sa zobrazia nasledujúce správy, riaďte sa uvedenými pokynmi. •Batéria je takmer vybitá. Okamžite nabite batériu. V závislosti od podmienok používania alebo typu batérie môže indikátor blikať aj v takom prípade, ak je ešte k dispozícii 5 až 10 minút zostávajúceho času batérie. For use with compatible battery only • Vložená batéria nie je batéria typu NP-BN1 (dodáva sa). 130 SK

System error •Vypnite napájanie a znovu ho zapnite. Camera overheating Allow it to cool • Teplota fotoaparátu stúpla. Napájanie sa môže automaticky vypnúť alebo sa nemusia dať snímať videozáznamy. Nechajte fotoaparát v chladnom prostredí, kým neklesne jeho teplota. Internal memory error •Vypnite napájanie a znovu ho zapnite. Reinsert the memory card • Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte (s. 3). • Kontakty pamäťovej karty sú znečistené. • Pamäťová karta je poškodená. Memory card type error • Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte (s. 3). This memory card may not record or play • Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte (s. 3). Error formatting internal memory Error formatting memory card •Znova naformátujte kartu (s. 100). Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Memory card locked •Používate pamäťovú kartu s plôškou na ochranu proti zápisu prepnutou do polohy LOCK. Nastavte plôšku do polohy umožňujúcej záznam. Read only memory card •Fotoaparát nemôže ukladať ani odstraňovať zábery na tejto pamäťovej karte. No images •Vo vnútornej pamäti nie sú nezaznamenané žiadne zábery, ktoré je možné prehrať. •V tomto priečinku pamäťovej karty nie sú zaznamenané žiadne zábery, ktoré je možné prehrať. No still images •Vybratý priečinok alebo dátum neobsahuje súbor, ktorý možno prehrať formou prezentácie. File found which was not recognized • Pokúsili ste sa odstrániť priečinok obsahujúci súbor, ktorý nemožno prehrať v tomto fotoaparáte. Odstráňte súbor pomocou počítača a potom odstráňte priečinok. 131 SK