Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Folder error •

Folder error • Priečinok s rovnakými počiatočnými tromi číslicami už na pamäťovej karte existuje (príklad: 123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte iný priečinok alebo vytvorte nový (s. 101, 102). Cannot create more folders •Priečinok s názvom začínajúcim číslicami „999“ už na pamäťovej karte existuje. V tomto prípade už nemôžete vytvoriť ďalší priečinok. Empty folder contents •Pokúsili ste sa odstrániť priečinok obsahujúci najmenej jeden súbor. Odstráňte všetky súbory a potom odstráňte priečinok. Folder protected •Pokúsili ste sa odstrániť priečinok, ktorý bol vytvorený počítačom alebo iným zariadením iba na čítanie. File error • Počas prehrávania záberu sa vyskytla chyba. Neexistuje žiadna záruka na prehrávane súborov obsahujúcich snímky, ktoré boli spracované v počítači alebo nasnímané iným fotoaparátom, v tomto fotoaparáte. Read only folder •Vybrali ste priečinok, ktorý vo fotoaparáte nemožno nastaviť ako priečinok na ukladanie záberov. Vyberte iný priečinok (s. 102). File protected •Zrušte ochranu (s. 77). Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Image size over limit •Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú fotoaparát nedokáže prehrať. Unable to detect face for retouch •V závislosti od snímky sa snímka nemusí dať retušovať. (Výstražné upozornenie na vibrácie) •Otrasy fotoaparátu môžu byť spôsobené nedostatočným osvetlením. Použite blesk alebo fotoaparát pripevnite na statív, kvôli jeho zaisteniu. 1280×720 (Fine) is not supported with this memory card 1280×720 (Standard) is not supported with this memory card •Na snímanie videozáznamov sa odporúča použiť pamäťovú kartu s kapacitou 1 GB alebo viac. Turn the power off and on again •Zlyhanie objektívu. 132 SK

Maximum number of images already selected • Ak používate funkciu [Multiple Images], môžete vybrať maximálne 100 súborov. • Značku (Objednávka tlače) môžete pridať až k 999 súborom. Zrušte výber. Obsah •Pravdepodobne ešte nebol dokončený prenos údajov do tlačiarne. Neodpájajte kábel pre viacúčelový terminál. Processing... •Tlačiareň práve ruší aktuálnu tlačovú úlohu. Kým sa úloha nezruší, nemôžete tlačiť. Dokončenie procesu zrušenia môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne. Error Playing Music •Odstráňte hudobný súbor alebo ho nahraďte nepoškodeným hudobným súborom. •Použite funkciu [Format Music] a potom prevezmite nové hudobné súbory. Error Formatting Music •Použite funkciu [Format Music]. Operation cannot be executed in unsupported files •Funkcie spracovania a iné funkcie úprav fotoaparátu nemožno použiť v prípade snímok, ktoré boli spracované v počítači alebo obrázkov, ktoré boli nasnímané pomocou iných fotoaparátov. Preparing Image Database File •Fotoaparát obnoví dátumové informácie ap. v prípadoch, kedy boli snímky odstránené v počítači ap. •Fotoaparát vytvára potrebné databázové súbory potom, ako sa pamäťová karta naformátuje. Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register •Počet snímok presahuje počet, pre ktorý možno využiť správu dátumov v databázovom súbore fotoaparátu. Ak chcete do databázového súboru zaregistrovať nové súbory, odstráňte nepotrebné súbory v zobrazení [Date View]. No internal memory space remaining Delete images? •Vnútorná pamäť je plná. Ak chcete nahrávať do vnútornej pamäte, vyberte položku [Yes] a odstráňte nepotrebné zábery. • Nemožno registrovať do databázového súboru alebo prehrávať v režime [Date View]. Všetky zábery importujte do počítača pomocou aplikácie „PMB“ a obnovte pamäťovú kartu alebo vnútornú pamäť. 133 SK