Views
3 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Poznámky o používaní

Poznámky o používaní adaptéra pamäťových kariet „Memory Stick Duo“ (predáva sa osobitne) • Ak chcete pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ použiť so zariadením kompatibilným s kartami „Memory Stick“, kartu „Memory Stick Duo“ vložte do adaptéra kariet „Memory Stick Duo“. Ak vložíte kartu „Memory Stick Duo“ do zariadenia kompatibilného s kartami „Memory Stick“ bez adaptéra kariet „Memory Stick Duo“, možno nebudete môcť kartu vybrať. • Pri vkladaní karty „Memory Stick Duo“ do adaptéra kariet „Memory Stick Duo“ sa uistite, či je karta „Memory Stick Duo“ otočená správnym smerom, a potom ju úplne vložte. Nesprávnym vložením ju môžete poškodiť. • Pri používaní karty „Memory Stick Duo“ vloženej do adaptéra kariet „Memory Stick Duo“ so zariadením kompatibilným s kartami „Memory Stick“ skontrolujte, či je adaptér kariet „Memory Stick Duo“ otočený správnym smerom. Nesprávnym použitím môžete príslušenstvo poškodiť. • Nevkladajte adaptér kariet „Memory Stick Duo“ do zariadenia kompatibilného s pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez vloženej karty „Memory Stick Duo“. Mohlo by sa poškodiť zariadenie. Poznámky o používaní pamäťových kariet „Memory Stick Micro“ (predáva sa osobitne) • Ak chcete vo fotoaparáte použiť pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“, vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ do adaptéra „M2“ veľkosti Duo. Ak vložíte kartu „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez adaptéra „M2“ s inou veľkosťou, než je veľkosť Duo, je možné, že kartu nebudete môcť vybrať. • Kartu „Memory Stick Micro“ uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej prehltnutia. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 136 SK

Batéria Informácie o nabíjaní batérie Odporúčame batériu nabíjať pri okolitej teplote od 10 °C až 30 °C. Batéria sa pri teplotách mimo tohto rozsahu nemusí úplne nabiť. Efektívne používanie batérie • Pri nízkej teplote prostredia výkon batérie klesá. V chladnom prostredí sa preto čas používania batérie skracuje. Na predĺženie času používania batérie odporúčame vykonať nasledovné opatrenie: – Uložte batériu do vrecka čo najbližšie k telu, aby sa zohriala. Do fotoaparátu ju vložte až tesne pred snímaním. • Batéria sa rýchlo vybije, ak používate často blesk alebo funkciu približovania. • Odporúčame, aby ste mali k dispozícii náhradné batérie na dvojnásobok alebo trojnásobok predpokladaného času snímania. Pred samotným snímaním je vhodné nasnímať niekoľko skúšobných záberov. • Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s vodou. Batéria nie je odolná voči vode. • Nevystavujte batériu vysokým teplotám, napr. nenechávajte ju v aute zaparkovanom na priamom slnku. • Ak sú konektory batérie znečistené, fotoaparát sa nemusí dať zapnúť alebo batéria sa nemusí účinne nabiť. V takom prípade očistite batériu utretím nečistôt mäkkou handričkou. Skladovanie batérie • Pred skladovaním batériu úplne vyberte a uložte ju na suchom a chladnom mieste. Ak chcete uchovať funkčnosť batérie, počas skladovania batériu aspoň raz ročne úplne nabite a potom ju vo fotoaparáte úplne vybite. • Batériu úplne vybijete tak, že fotoaparát ponecháte v režime prehrávania prezentácie dovtedy, kým sa nevypne napájanie. • Ak chcete zabrániť poškodeniu konektora, skratu atď., používajte pri prenose a uskladňovaní batérie dodané plastové puzdro na batériu, aby sa zabránilo kontaktu s kovovými predmetmi. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Informácie o životnosti batérie • Životnosť batérie je obmedzená. Kapacita batérie sa postupom času a opakovaným používaním znižuje. Ak je skracovanie času použitia medzi jednotlivými nabitiami výrazné, je pravdepodobne čas batériu vymeniť za novú. • Životnosť batérie závisí od spôsobu uskladnenia, prevádzkových podmienok a prostredia, v ktorom sa každá z batérií používa. Kompatibilná batéria • Batériu NP-BN1 (dodáva sa) možno používať iba v modeloch Cyber-shot kompatibilných s typom N. 137 SK