Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Nabíjačka batérií

Nabíjačka batérií • V nabíjačke batérií (dodáva sa) je možné nabíjať iba batérie typu NP-BN (žiadne iné nie je možné nabíjať). Ak sa pokúsite nabíjať iné batérie, než tie, ktoré sú určené, môžu tiecť, prehrievať sa alebo explodovať, čím sa vystavujete riziku smrteľného úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku popálenín. • Nabitú batériu vyberte z nabíjačky. Ak nevyberiete nabitú batériu z nabíjačky, jej životnosť sa môže znížiť. • Kontrolka CHARGE dodávanej nabíjačky batérií bliká takto: – Rýchle blikanie: kontrolka sa zapína a vypína opakovane v intervale 0,15 sekundy. – Pomalé blikanie: kontrolka sa zapína a vypína opakovane v intervale 1,5 sekundy. • Ak bliká kontrolka CHARGE, vyberte nabíjanú batériu a potom tú istú batériu opäť vložte do nabíjačky batérií. Opätovné blikanie indikátora CHARGE môže znamenať chybu batérie alebo vloženie nesprávneho typu batérie. Skontrolujte, či ste použili uvedený povolený typ batérie. Ak ste použili uvedený povolený typ batérie, vyberte batériu, nahraďte ju novou alebo inou batériou a overte, či nabíjačka batérií funguje správne. Ak nabíjačka funguje správne, mohla nastať chyba v batériách. • Keď kontrolka CHARGE bliká pomaly, znamená to, že nabíjačka batérií dočasne zastavila nabíjanie v pohotovostnom režime. Nabíjačka batérií zastaví nabíjanie a automaticky vstúpi do pohotovostného režimu, ak sa teplota nachádza mimo intervalu odporúčanej prevádzkovej teploty. Keď sa teplota stabilizuje, nabíjačka batérií obnoví nabíjanie a kontrolka CHARGE sa znova rozsvieti. Odporúčame batériu nabíjať pri okolitej teplote od 10 °C až 30 °C. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 138 SK

Register A AF Illuminator ................................................................81 Area Setting....................................................................106 Auto Orientation...........................................................85 Autoportrét.......................................................................39 B Batéria................................................................................137 Beach ....................................................................................32 Beep.......................................................................................88 Blink Alert.........................................................................87 Bodové meranie .............................................................62 Burst......................................................................................53 C CD-ROM .........................................................................113 Center AF ..........................................................................60 Change REC.Folder ..................................................102 Clock Settings ................................................................107 COMPONENT...............................................................93 Continuous Playback...................................................71 Copy ....................................................................................104 Create REC.Folder ....................................................101 D Date & Time Setting..................................................107 Delete .............................................................................44, 76 Delete REC.Folder ....................................................103 Demo Mode......................................................................91 Digital Zoom....................................................................84 DISP ......................................................................................36 Disp. Resolution.............................................................83 Displej ..................................................................................36 Download Music ............................................................97 DPOF ...................................................................................78 DRO......................................................................................68 E Easy Mode ...................................................................28, 70 Easy Shooting ..................................................................26 EV...........................................................................................54 Expozícia ............................................................................54 F Face Detection ................................................................66 File Number....................................................................105 Fireworks............................................................................33 Flash ................................................................................37, 52 Focus .....................................................................................60 Folder Odstraňovanie........................................................103 vytvorenie .................................................................101 Výber.............................................................................80 zmena ..........................................................................102 Format................................................................................100 Format Music...................................................................98 Function Guide...............................................................90 G Gourmet..............................................................................32 Grid Line ............................................................................82 H HD(1080i)..........................................................................93 High Sensitivity...............................................................32 I Image Index ......................................................................43 Image Size..........................................................................49 Initialize...............................................................................92 Inštalovať..........................................................................113 Inteligentné priblíženie ..............................................84 Intelligent Auto Adjustment ..................................24 ISO .........................................................................................55 J Jednoduché zobrazenie........................................27, 70 K Kalendár .............................................................................74 L Landscape ..........................................................................32 Language Setting ...........................................................89 LUN Settings....................................................................96 Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 139 SK