Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

DSC-W350/W350D/W360 Položky ponuky (Easy Mode) (Slideshow) View Mode Date View Pamäťová karta Folder view (Still) Folder view (Movie) • Na obrazovke sa zobrazia iba položky, ktoré sú dostupné pre každý režim. Vnútorná pamäť Folder View (View Mode) — (Retouch) — (Delete) (Protect) DPOF — — (Print) — (Rotate) — (Select Folder) — — (Settings) Poznámka Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 14 SK

Nastavovanie položiek Nastavenia môžete meniť na obrazovke (Settings). 1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte obrazovku ponuky. 2 Vyberte možnosť (Settings) pomocou položky V na ovládacom tlačidle a stlačením položky z v strede ovládacieho tlačidla zobrazte obrazovku nastavenia. 3 Vyberte požadovanú kategóriu pomocou položky v/V a stlačením položky B vyberte každú položku, a potom stlačte z. 4 Vyberte požadované nastavenie a stlačte tlačidlo z. Kategórie Shooting Settings Main Settings Memory Card Tool Internal Memory Tool Položky AF Illuminator Grid Line Disp. Resolution Digital Zoom Auto Orientation Red Eye Reduction Blink Alert Beep Language Setting Function Guide Demo Mode Initialize COMPONENT Video Out USB Connect LUN Settings Download Music Format Music Power Save Format Create REC.Folder Change REC.Folder Delete REC.Folder Copy File Number Format File Number Ovládacie tlačidlo Tlačidlo MENU Pokr. r 15 SK Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register