Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Kategórie Clock Settings Poznámky Položky Area Setting Date & Time Setting • [Shooting Settings] sa na obrazovke zobrazujú iba vtedy, keď ste nastavenia zadali z režimu snímania. • [Memory Card Tool] sa zobrazí iba vtedy, keď je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta, zatiaľ čo [Internal Memory Tool] sa zobrazí iba vtedy, keď pamäťová karta nie je vložená. Obsah Vyhľadávanie operácií Register 16 SK

Popis jednotlivých častí DSC-W380/W390 I Pri snímaní: tlačidlo W/T (priblíženie) (35) Pri snímaní: tlačidlo (Zväčšenie pri prehliadaní)/tlačidlo (Register) (42, 43) J Prepínač režimov (21) K Háčik na remienok na zápästie* L Tlačidlo (Prehrávanie) (41) M Tlačidlo (Odstrániť) (44) N Tlačidlo MENU (11) O Ovládacie tlačidlo Zapnutá ponuka: v/V/b/B/z Vypnutá ponuka: DISP/ / / P Objímka na statív Q Kryt batérie/pamäťovej karty R Otvor na pamäťovú kartu S Multikonektor T Indikátor prístupu U Ovládač vysúvania batérie V Otvor na vloženie batérie * Používanie remienka na zápästie Remienok na zápästie je k fotoaparátu pripevnený už z výroby. Prevlečte ním ruku, aby ste predišli poškodeniu fotoaparátu následkom pádu. Háčik Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register A Tlačidlo ON/OFF (Napájanie) B Spúšť C Blesk D Mikrofón E Reproduktor F Kontrolka samospúšte/kontrolka snímania úsmevu/iluminátor AF G Objektív H Displej LCD Pokr. r 17 SK