Views
3 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

DSC-W350/W350D/W360 K Tlačidlo (Prehrávanie) (41) L Tlačidlo (Odstrániť) (44) M Tlačidlo MENU (11) N Ovládacie tlačidlo Zapnutá ponuka: v/V/b/B/z Vypnutá ponuka: DISP/ / / O Reproduktor P Objímka na statív Q Kryt batérie/pamäťovej karty R Otvor na pamäťovú kartu S Indikátor prístupu T Multikonektor U Otvor na vloženie batérie V Ovládač vysúvania batérie * Používanie remienka na zápästie Remienok na zápästie je k fotoaparátu pripevnený už z výroby. Prevlečte ním ruku, aby ste predišli poškodeniu fotoaparátu následkom pádu. Háčik Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register A Tlačidlo ON/OFF (Napájanie) B Spúšť C Blesk D Kontrolka samospúšte/kontrolka snímania úsmevu/iluminátor AF E Objektív F Mikrofón G Displej LCD H Pri snímaní: tlačidlo W/T (priblíženie) (35) Pri snímaní: tlačidlo (Zväčšenie pri prehliadaní)/tlačidlo (Register) (42, 43) I Prepínač režimov (22) J Háčik na remienok na zápästie* 18 SK

Zoznam ikon zobrazených na displeji Na displeji sa zobrazujú ikony, ktoré indikujú stav fotoaparátu. Zobrazenie na displeji môžete zmeniť pomocou tlačidla DISP (Nastavenia zobrazenia na obrazovke) na ovládacom tlačidle. Obsah Pri snímaní statických záberov A Displej Indikácia Zvyšná kapacita batérie Výstraha nízkej kapacity batérie Vyhľadávanie operácií Veľkosť snímky • V režime jednoduchého snímania je počet ikon obmedzený. Pri snímaní videozáznamov 100Min Standby Výber scény • sa zobrazuje iba na DSC- W380/W390. • sa zobrazuje iba na DSC-W350/W360/W380/ W390. Režim snímania (Inteligentná automatická úprava/ programová automatika/ zložená panoráma) Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Pri prehrávaní Scéna snímania videozáznamu • sa zobrazuje iba na DSC-W350/W360/W380/ W390. Ikona rozpoznávania scény Vyváženie bielej • / sa zobrazuje iba na DSC-W350/W360/W380/ W390. Režim merania Výstraha pred otrasmi Rozpoznanie scény Nastavenia zhlukového snímania DRO Indikátor citlivosti detekcie úsmevu 19 SK Pokr. r