Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Displej C Mierka

Displej C Mierka priblíženia Pripojenie PictBridge Ochrana Objednávka tlače (DPOF) Priblíženie pri prehrávaní Režim zobrazenia B Displej Indikácia z Uzamknutie AE/AF ISO400 Hodnota citlivosti ISO NR (redukcia šumu) pomalej uzávierky 125 Rýchlosť uzávierky F3.5 Hodnota clony +2.0EV Hodnota expozície Indikátor zameriavacieho rámčeka zóny AF REC Standby Snímanie videozáznamu/ pohotovostný režim videozáznamu 0:12 Doba záznamu (m:s) 101-0012 Číslo súboru/priečinka 2010 1 1 9:30 AM Zaznamenaný dátum/čas prehrávanej snímky z STOP z PLAY bB BACK/ NEXT V VOLUME Indikácia Sprievodca funkciami pre prehrávanie snímok Výber snímok Úprava hlasitosti Displej Indikácia Záznamový priečinok Prehrávací priečinok 96 Počet zaznamenateľných snímok 12/12 Číslo záberu/počet nasnímaných záberov v rozsahu dátumov, vo vybratom priečinku 100Min Zvyšná doba záznamu Záznamové/prehrávacie médium (Pamäťová karta/ Vnútorná pamäť) Zmena priečinka Displej ISO 400 D Displej C:32:00 Indikácia AF iluminátor Redukcia efektu červených očí Režim merania Režim blesku Nabíjanie blesku Vyváženie bielej • / sa zobrazuje iba na DSC-W350/W360/W380/ W390. Hodnota citlivosti ISO Databázový súbor zaplnený/ chybný Indikácia Samospúšť Zobrazenie funkcie vlastnej diagnostiky Cieľ Výstraha pred prehriatím Detekcia tváre Databázový súbor zaplnený/ chybný Zameriavací rámček zóny AF Zameriavací krížik pre bodové meranie +2.0EV Hodnota expozície 500 Rýchlosť uzávierky F3.5 Hodnota clony N Prehrávanie Panel prehrávania 00:00:12 Počítadlo Smer Informácie GPS 35° 37’ 32” N 139° 44’ 31” E Zobrazenie zemepisnej šírky a dĺžky Hlasitosť 20 SK Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register

Vyhľadávanie operácií Používanie prepínača režimov (iba DSC-W380/W390) Nastavte prepínač režimov na požadovanú funkciu. Obsah Prepínač režimov (Movie Mode) Umožňuje snímať videozáznamy (s. 34). (Sweep Panorama) (Program Auto) (Intelligent Auto Adjustment) (Easy Shooting) (Scene Selection) Umožňuje zhotoviť panoramatický záber po nastavení kompozície snímok (s. 30). Umožňuje snímať s automaticky upravenou expozíciou (rýchlosť uzávierky, ako aj hodnota clony) (s. 29). Pomocou ponuky môžete vybrať rôzne nastavenia. Umožňuje snímať s automaticky upravenými nastaveniami (s. 24). Umožňuje snímať a zobrazovať snímky s jednoducho viditeľnými indikátormi (s. 26). Umožňuje snímať s predvolenými nastaveniami v závislosti od scény (s. 32). Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 21 SK