Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie operácií Používanie prepínača režimov (iba DSC-W350/W350D/W360) Nastavuje prepínač režimov na požadovanú funkciu. Obsah Prepínač režimov Tlačidlo MENU (Statický záber) Umožňuje snímať statické zábery (s. 24, 29, 32). MENU t [REC Mode] t požadovaný režim. (Sweep Panorama) Umožňuje zhotoviť panoramatický záber po nastavení kompozície snímok (s. 30). (Videozáznam) Umožňuje snímať videozáznamy (s. 34). Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 22 SK

Používanie vnútornej pamäte Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 45 MB. Vnútornú pamäť nie je možné vybrať. Do vnútornej pamäte môžete zaznamenávať zábery, keď nie je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta. Obsah B Keď je vložená pamäťová karta [Snímanie]: Zábery sa ukladajú na pamäťovú kartu. [Prehrávanie]: Prehrajú sa snímky uložené na pamäťovej karte. [Ponuka, nastavenia atď.]: So zábermi uloženými na pamäťovej karte možno vykonávať rôzne funkcie. Vyhľadávanie operácií B Vnútorná pamäť Keď nie je vložená žiadna pamäťová karta [Snímanie]: Zábery sa zaznamenávajú do vnútornej pamäte. [Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené vo vnútornej pamäti. [Ponuka, nastavenia atď.]: So zábermi uloženými vo vnútornej pamäti je možné použiť niekoľko funkcií. Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Informácie o obrazových údajoch uložených vo vnútornej pamäti Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) údajov bez problémov, odporúčame dodržať jeden z uvedených postupov. Register Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pevný disk počítača Vykonajte postup uvedený na strane 115 bez toho, aby bola pamäťová karta vložená vo fotoaparáte. Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pamäťovú kartu Pripravte si pamäťovú kartu s dostatočnou kapacitou a potom postupujte podľa návodu pri funkcii [Copy] (s. 104). Poznámky • Obrazové údaje z pamäťovej karty nie je možné skopírovať do vnútornej pamäte. • Pripojením fotoaparátu k počítaču pomocou kábla pre viacúčelový terminál v režime USB je možné prenášať údaje uložené vo vnútornej pamäti do počítača. Nie je však možné prenášať údaje z počítača do vnútornej pamäte. 23 SK