Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Easy Shooting (iba

Easy Shooting (iba DSC-W380/W390) Umožňuje snímať statické zábery pomocou minimálneho počtu potrebných funkcií. Text sa zväčšuje a indikátory možno jednoduchšie prečítať. 1 Nastavte prepínač režimov do polohy (Easy Shooting). 2 Pomocou spúšte snímajte zábery. Poznámka • Vzhľadom na automatické zvyšovanie úrovne jasu obrazovky sa napätie batérie rýchlejšie vybíja. zFunkcie dostupné v režime jednoduchého snímania Image Size: MENU t [Image Size] t z na ovládacom tlačidle t požadovaný režim t z Vyberte si spomedzi veľkostí [Large] alebo [Small]. Self-Timer: na ovládacom tlačidle t požadovaný režim Vyberte si spomedzi režimov [10sec] alebo [Off]. Flash: na ovládacom tlačidle t požadovaný režim Vyberte si spomedzi režimov [Auto] alebo [Off]. MENU t [Flash] t z na ovládacom tlačidle t požadovaný režim t z Vyberte si spomedzi režimov [Auto] alebo [Off]. Snímanie úsmevu: Položka na ovládacom tlačidle Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register zInformácie o funkcii rozpoznávania scény Funkcia rozpoznávania scény funguje v režime jednoduchého snímania. Táto funkcia umožňuje fotoaparátu automaticky rozpoznať podmienky snímania a nasnímať záber. Ikona rozpoznávania scény Fotoaparát rozpozná podmienky (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight), (Backlight Portrait), (Landscape), (Macro) alebo (Portrait) a po rozpoznaní scény zobrazí na obrazovke LCD ikonu. Ďalšie informácie nájdete na strane 63. Pokr. r 26 SK

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia zInformácie o režime jednoduchého zobrazenia Keď stlačíte tlačidlo (Prehrávanie) a prepínač režimov je nastavený do polohy (Easy Shooting), obrazovka prehrávania sa zväčší a jej obsah je jednoduchšie viditeľný. Okrem toho bude dostupná iba funkcia odstraňovania. Tlačidlo (Odstrániť) Tlačidlo MENU Môžete odstrániť aktuálne zobrazený záber. Vyberte položku [OK] t z. Aktuálne zobrazenú snímku môžete odstrániť pomocou funkcie [Delete Single Image] a všetky snímky vo vybratom rozsahu dátumov alebo vnútornej pamäti (ak je vybratá) pomocou funkcie [Delete All Images]. • Keď sa používa pamäťová karta, režim [View Mode] je nastavený na [Date View]. Obsah Vyhľadávanie operácií Register 27 SK