Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Ako používať túto

Ako používať túto príručku Kliknutím na tlačidlo vpravo hore sa premiestnite priamo na príslušnú stránku. Tento postup je užitočný vtedy, keď hľadáte funkciu, ktorú si chcete prezrieť. Obsah Obsah Vyhľadávanie Vyhľadávanie operácií MENU/Nastavenia Vyhľadávanie informácií podľa funkcie. Vyhľadávanie informácií podľa operácie. Vyhľadávanie informácií v zozname položiek MENU/Nastavenia. Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie informácií podľa kľúčového slova. Značky a popisy použité v tejto príručke Register V tejto príručke sa poradie operácií označuje pomocou šípok (t). Používajte fotoaparát vo vyznačenom poradí krokov. Značky sú uvádzané tak, ako sa zobrazujú v rámci predvoleného nastavenia fotoaparátu. Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Predvolené nastavenie je označené značkou . Označuje upozornenia a obmedzenia, ktoré sú dôležité na správne používanie fotoaparátu. z Označuje informácie, ktoré je vhodné vedieť. 2 SK

Informácie o používaní fotoaparátu Poznámky o typoch pamäťových kariet, ktoré možno použiť (predávajú sa osobitne) S týmto fotoaparátom sú kompatibilné nasledovné pamäťové karty: „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Duo“, pamäťové karty SD, pamäťové karty SDHC a pamäťové karty SDXC. Pamäťová karta MultiMediaCard nie je kompatibilná. V tejto príručke sa pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“ a „Memory Stick Duo“ súhrnne nazývajú „Memory Stick Duo“, a pamäťové karty SD, pamäťové karty SDHC a pamäťové karty SDXC sa súhrnne nazývajú pamäťové karty SD. • V tomto fotoaparáte bola odskúšaná správna funkcia pamäťových kariet „Memory Stick Duo“ s kapacitou až do 32 GB a pamäťový kariet SD s kapacitou až do 64 GB. Na snímanie videozáznamov sa odporúča použiť nasledujúce pamäťové karty: – (Mark2) („Memory Stick PRO Duo“ (Mark2)) – („Memory Stick PRO- HG Duo“) – Pamäťová karta SD, pamäťová karta SDHC alebo pamäťová karta SDXC (Class 4 alebo rýchlejšia) Podrobné informácie o pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ nájdete na strane 135. Používanie pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ v otvore na štandardnú pamäťovú kartu „Memory Stick“ Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ môžete použiť jej vložením do adaptéra na pamäťové karty „Memory Stick Duo“ (predáva sa osobitne). Poznámky týkajúce sa batérií • Pred prvým použitím fotoaparátu nabite batériu (dodáva sa). • Batériu je možné dobíjať aj v takom prípade, ak nie je úplne vybitá. Môžete taktiež využiť čiastočnú kapacitu batérie, aj keď nie je úplne nabitá. • Ak viete, že batériu nebudete dlhší čas používať, nechajte ju vo fotoaparáte úplne vybiť, vybitú batériu potom vyberte z fotoaparátu a uschovajte ju na chladnom a suchom mieste. Takýmto spôsobom zachováte funkčnosť batérie. • Podrobné informácie o vhodných batériách nájdete na strane 137. Informácie o displeji LCD a objektíve • Displej LCD sa vyrába použitím najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu sa dá efektívne využiť 99,99 % pixlov. Na displeji LCD sa však môžu objaviť nepatrné čierne alebo jasné bodky (bielej, červenej, modrej alebo zelenej farby). Tieto bodky sú výsledkom normálneho výrobného procesu a neovplyvňujú snímanie. Čierne, biele, červené, modré alebo zelené bodky • Dlhodobé vystavenie displeja LCD alebo objektívu priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť poruchy. Buďte opatrní pri ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí. • Nestláčajte displej LCD príliš silno. Farby na displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to by mohlo spôsobiť poruchu. • V chladnom prostredí môžu v obraze na displeji LCD vznikať závoje. Nie je to porucha. • Vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu prílišného tlaku na pohyblivý objektív. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Adaptér kariet „Memory Stick Duo“ Pokr. r 3 SK