Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Scene Selection

Scene Selection Umožňuje snímať s predvolenými nastaveniami v závislosti od záberu. DSC-W380/W390: 1 Nastavte prepínač režimov do polohy (Scene Selection). 2 Na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný režim t z Ak sa chcete prepnúť na inú scénu, stlačte tlačidlo MENU. DSC-W350/W350D/W360: 1 Nastavte prepínač režimov na možnosť (Statický záber). 2 MENU t (REC Mode) t (Scene Selection) t z na ovládacom tlačidle t požadovaný režim (High Sensitivity) (Soft Snap) Umožňuje snímať zábery bez blesku aj v nedostatočne osvetlených podmienkach. Znižuje rozmazanie. Umožňuje snímať zábery s jemnejšou atmosférou. Je vhodný na portréty kvetín ap. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia (Landscape) Umožňuje jednoducho snímať vzdialené scény formou zaostrenia na diaľku. Slúži na snímanie živej modrej oblohy a farieb flóry. Register (Twilight Portrait) Umožňuje snímať ostré zábery ľudí s nočným obrazom v pozadí bez narušenia atmosféry. (Twilight) Umožňuje snímať nočné scény na veľkú vzdialenosť bez straty tmavej atmosféry okolitého prostredia. (Gourmet) Slúži na prepnutie do režimu Makro a umožňuje snímať jedlá s delikátnymi a jasnými farbami. (Pet) Umožňuje snímať vaše zvieratko s najlepšími nastaveniami. (Beach) Umožňuje čisté nasnímanie modrej farby vody pri snímaní záberov pri mori alebo iných vodných plochách. Pokr. r 32 SK

(Snow) (Fireworks) (iba DSC-W380/ W390) Umožňuje snímať jasné snímky a zabráni nesprávnym farbám pri snímaní scén odohrávajúcich sa na snehu alebo iných miestach s bielym pozadím. Umožňuje snímať ohňostroj v celej jeho kráse. Obsah (Underwater) (iba DSC-W350/ W360/W380/W390) Poznámka Umožňuje snímať pod vodou s prirodzenými farbami v ochrannom puzdre (podvodné puzdro atď.). • Keď snímate zábery pomocou režimu (Twilight Portrait), (Twilight) alebo (Fireworks) (iba DSC-W380/W390) , rýchlosť uzávierky je pomalšia a snímky sa môžu rozmazať. S cieľom vyhnúť sa rozmazaniu odporúčame použiť statív. Funkcie, ktoré môžete použiť pri výbere scény Na snímanie záberov podľa podmienok scény určuje fotoaparát rôzne kombinácie funkcií. Značka v tabuľke nižšie označuje nastavenia, ktoré možno zmeniť, kým znamienko — označuje nastavenia, ktoré sa zmeniť nedajú. Ikony v stĺpcoch [Flash] a [Self-Timer] označujú dostupné režimy. V závislosti od režimu výberu scény sú niektoré funkcie nedostupné. Flash Face Detection/ Snímanie úsmevu Self-Timer Burst Settings White Balance Anti Blink — * 1 — Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register * 2 — — — — * 1 [Flash] pre [White Balance] sa nedá vybrať. * 2 [Off] pre [Face Detection] sa nedá vybrať. * 3 Namiesto [White Balance] môžete použiť [Underwater White Balance]. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — * 3 — 33 SK