Views
3 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Movie Mode Umožňuje

Movie Mode Umožňuje snímať videozáznamy so zvukom. DSC-W380/W390: 1 Nastavte prepínač režimov do polohy (Movie Mode). DSC-W350/W350D/W360: 1 Nastavte prepínač režimov do polohy (Videozáznam). Po vykonaní kroku 1 postupujte takto. 2 Zatlačte spúšť až na doraz. 3 Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte znova spúšť až na doraz. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 34 SK

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Priblíženie Počas snímania môžete zväčšiť obrázok. Funkcia optického priblíženia tohto fotoaparátu dokáže zväčšovať obrázky až 5-násobne (DSC-W380/W390)/4-násobne (DSC-W350/ W350D/W360). Obsah 1 Stlačte tlačidlo W/T (priblíženie). Stlačením tlačidla T obraz priblížite a stlačením tlačidla W vzdialite. • Keď stupnica priblíženia presiahne hodnotu 5× (DSC-W380/ W390)/4× (DSC-W350/W350D/W360), prečítajte si informácie na strane 84. Tlačidlo T Tlačidlo W Vyhľadávanie operácií Poznámky • Pri snímaní v režime Sweep Panorama sa priblíženie zafixuje na strane W. • Pri snímaní videozáznamu a používaní funkcie približovania obrazu sa zaznamenajú aj zvuky prevádzky objektívu. Register 35 SK