Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

DISP (Nastavenia

DISP (Nastavenia zobrazenia na obrazovke) 1 Stlačte tlačidlo DISP (Nastavenia zobrazenia na obrazovke) na ovládacom tlačidle. 2 Pomocou ovládacieho tlačidla vyberte požadovaný režim. (Bright + Image Only) Slúži na zvýšenie jasu obrazovky a zobrazuje iba snímky. Obsah Vyhľadávanie operácií (Bright + Exposure Data) (Iba režim prehrávania) (Bright) Slúži na zvýšenie jasu obrazovky a zobrazuje informácie. Zobrazia sa aj údaje Exif zaznamenanej snímky. Slúži na zvýšenie jasu obrazovky a zobrazuje informácie. Vyhľadávanie MENU/Nastavenia (Normal) Slúži na nastavenie štandardného jasu a zobrazuje informácie. Register Poznámka • Ak zobrazujete snímky v prostredí s jasným vonkajším svetlom, zvýšte hodnotu jasu obrazovky. Za takýchto podmienok sa však napätie batérie môže rýchlejšie vybíjať. 36 SK

Flash 1 Na ovládacom tlačidle stlačte položku (Flash). 2 Pomocou ovládacieho tlačidla vyberte požadovaný režim. (Auto) (On) (Slow Synchro) (Off) Poznámky Na tmavých miestach alebo pri protisvetle sa blesk automaticky aktivuje. Trvalé použitie blesku. Trvalé použitie blesku. Rýchlosť uzávierky je na tmavých miestach pomalá, aby sa zabezpečilo čisté nasnímanie prostredia mimo dosahu svetla blesku. Blesk je vypnutý. • Blesk dvakrát zabliká. Prvýkrát preto, lebo nastavuje množstvo svetla. • Počas nabíjania blesku sa zobrazí indikátor . • Blesk nemožno používať počas režimu zhlukového snímania. • V režime inteligentnej automatickej úpravy a jednoduchého snímania môžete vybrať iba možnosť [Auto] alebo [Off]. • V režime Sweep Panorama je blesk nastavený na hodnotu [Off]. zKeď sa na snímkach zhotovených pomocou blesku zobrazia „biele kruhové body“ Tento jav je spôsobený čiastočkami (prach, peľ a pod.), ktoré sa vznášajú vo vzduchu v blízkosti objektívu. Ak ich blesk fotoaparátu zvýrazní, zobrazia sa ako biele kruhové škvrny. Fotoaparát Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Objekt Čiastočky (prach, peľ a pod.) vo vzduchu Ako je možné zmierniť „biele kruhové škvrny“? • Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku. • V režime výberu scény vyberte možnosť (High Sensitivity). ([Off] sa vyberie automaticky.) 37 SK