Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Snímanie úsmevu Keď

Snímanie úsmevu Keď fotoaparát rozpozná úsmev, spúšť sa automaticky aktivuje. 1 Na ovládacom tlačidle stlačte položku (Úsmev). 2 Počkajte, kým fotoaparát deteguje úsmev. Keď úroveň úsmevu presiahne bod b na indikátore, fotoaparát bude automaticky snímať zábery. Ak počas režimu snímania úsmevu stlačíte tlačidlo spúšte, fotoaparát nasníma záber a vráti sa späť do režimu snímania úsmevu. 3 Ak chcete skončiť so snímaním, znova stlačte tlačidlo (Úsmev). Poznámky • Snímanie pomocou funkcie snímania úsmevu sa automaticky skončí vtedy, keď sa zaplní pamäťová karta alebo vnútorná pamäť. • V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia dať správne rozpoznať. • Funkcia digitálneho priblíženia sa nedá použiť. • Ak je vybratý režim Sweep Panorama alebo snímanie videozáznamu, funkciu snímania úsmevu nemožno použiť. zTipy na lepšie snímanie úsmevov Rámček detekcie tváre Indikátor citlivosti detekcie úsmevu 1 Nezakrývajte si oči ofinou. Nezakrývajte si tvár čapicou, maskami, slnečnými okuliarmi ap. 2 Snažte sa o maximálne vyváženie orientácie tváre pred fotoaparátom. Snažte sa o zachovanie zúženia očí. 3 Usmejte sa naplno s otvorenými ústami. Úsmev sa jednoduchšie rozpozná, ak je snímanej osobe vidieť zuby. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register • Spúšť sa aktivuje po tom, ako sa osoba, ktorej tvár sa rozpozná, zasmeje. • Pomocou funkcie [Face Detection] môžete vybrať alebo vybrať prioritnú osobu na detekciu tváre. Ak chcete zamerať funkciu detekcie úsmevu na inú tvár, zmeňte prioritnú tvár pomocou položky z na ovládacom tlačidle (s. 66). • Ak sa úsmev nepodarí rozpoznať, v ponuke nastavenia nastavte hodnotu funkcie [Smile Detection Sensitivity]. 38 SK

Self-Timer 1 Na ovládacom tlačidle stlačte položku (Self-Timer). 2 Pomocou ovládacieho tlačidla vyberte požadovaný režim. (Off) (10sec) (2sec) (Self-portrait One Person) (Self-portrait Two People) Poznámky Samospúšť sa nepoužíva. Slúži na nastavenie 10-sekundového oneskorenia samospúšte. Po stlačení spúšte zabliká indikátor samospúšte a počas používania samospúšte počuť pípanie. Ak chcete funkciu zrušiť, znova stlačte tlačidlo . Slúži na nastavenie 2-sekundového oneskorenia samospúšte. Samospúšť nastavte na [Autoportrét]. Keď fotoaparát zistí určený počet tvárí, ozve sa pípanie a o 2 sekundy neskôr sa záber nasníma. Počas tohto intervalu fotoaparátom nehýbte. • V režime jednoduchého snímania môžete vybrať iba možnosť [10sec] alebo [Off]. • V režime videozáznamu nemožno vybrať položku [Self-portrait One Person] ani [Self-portrait Two People]. • V režime Sweep Panorama nemožno použiť samospúšť. zAutomatické snímanie s funkciou Autoportrét so samospúšťou Namierte objektív fotoaparátu na seba, aby sa na obrazovke LCD odrážala vaša tvár. Fotoaparát rozpozná objekty a nasníma záber. Fotoaparát určí optimálnu kompozíciu a zabráni tomu, aby boli tváre odrezané z obrazovky LCD. • Stlačením spúšte počas tejto operácie môžete záber nasnímať štandardným spôsobom. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Pokr. r 39 SK