Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia zAko predísť rozmazaniu záberov Ak sa vaše ruky alebo telo počas držania fotoaparátu a stlačenia spúšte hýbu, dôjde k tzv. „otrasom fotoaparátu“. Otrasy fotoaparátu sa často vyskytujú pri slabom osvetlení alebo v podmienkach s pomalými rýchlosťami uzávierky, ktoré sa vyskytujú napr. v režime (Twilight Portrait) alebo (Twilight). V takom prípade majte pri snímaní na pamäti uvedené tipy. • Na zabránenie rozmazaniu trasením fotoaparátu použite samospúšť s 2-sekundovým oneskorením a po stlačení spúšte držte fotoaparát pevne rukami. • Použite statív alebo fotoaparát postavte na rovný povrch a držte ho pevne. Obsah Vyhľadávanie operácií Register 40 SK

Zobrazovanie záberov 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) sa prepnite do režimu prehrávania. 2 Pomocou ovládacieho tlačidla vyberte snímku. zZobrazenie snímok zhotovených pomocou iného fotoaparátu Tento fotoaparát vytvorí na pamäťovej karte databázu a zaregistruje do nej každý snímok pre neskoršie prehrávanie. Ak fotoaparát zistí, že sa na pamäťovej karte nachádzajú snímky, ktoré neboli zaregistrované do databázy, zobrazí sa obrazovka registrácie „Files found which were not recognized Import files“. Ak si chcete prezerať nezaregistrované zábery, vyberte možnosť [OK] a zábery zaregistrujte. • Pri registrácii použite úplne nabitú batériu. Ak sa pokúsite zaregistrovať neregistrované súbory a vložené batérie u majú nízku kapacitu, môže sa stať, že batérie sa úplne vybijú a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa poškodiť údajová štruktúra niektorých súborov. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 41 SK