Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Priblíženie pri

Priblíženie pri prehrávaní Slúži na prehratie zväčšeného obrázka. 1 Pri prehrávaní statických záberov stlačte tlačidlo (Priblíženie pri prehrávaní). Obrázok sa zväčší dvojnásobne v porovnaní s predchádzajúcou veľkosťou (v strede obrázka). 2 Upravte pozíciu pomocou ovládacieho tlačidla. 3 Pomocou tlačidla W/T (priblíženie) zmeňte mierku zväčšenia. Stlačením tlačidla (T) obrázok zväčšíte a tlačidlom W zmenšíte. Stlačením tlačidla z zrušíte zväčšenie pri prehliadaní. zUkladanie zväčšených snímok Zväčšenú snímku môžete uložiť pomocou funkcie orezania. Stlačte tlačidlo MENU t [Retouch] t [Trimming (Resize)]. Slúži na zobrazenie zobrazenej oblasti celého obrázka Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 42 SK

Image Index Slúži na súčasné zobrazenie viacerých snímok. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) sa prepnite do režimu prehrávania. 2 Stlačením tlačidla (Register) zobrazte obrazovku registra snímok. Opätovným stlačením tohto tlačidla zobrazíte obrazovku registra snímok s väčším počtom snímok. Opätovným stlačením tlačidla zobrazíte snímky počas prehrávania v režime [Date View] v kalendári. 3 Ak sa chcete vrátiť na obrazovku zobrazenia jednej snímky, pomocou ovládacieho tlačidla vyberte snímku a stlačte tlačidlo z. Poznámka • Ak vyberiete režim Jednoduché zobrazenie počas prezerania snímok v režime registra, fotoaparát sa prepne do režimu jednej snímky. V režime jednoduchého zobrazenia nemožno prezerať snímky v registri. zZobrazovanie snímok s požadovaným dátumom alebo z požadovaného priečinka Pomocou ovládacieho tlačidla vyberte ľavý bočný panel a potom pomocou tlačidla v/V vyberte požadovaný dátum alebo priečinok. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register zPrezeranie snímok v kalendári Ak je režim [View Mode] nastavený na [Date View], stlačením tlačidla (Register) sa snímky zobrazia v kalendári, pričom v registri sa zobrazí viac záberov. • Ak chcete vybrať požadovaný mesiac na zobrazenie, pomocou ovládacieho tlačidla vyberte možnosť / a potom požadovaný mesiac. • Ak chcete zobraziť snímky z vybratého dátumu v režime registra, pomocou ovládacieho tlačidla vyberte dátum a stlačte tlačidlo z. • Ak chcete kalendár ukončiť, pomocou ovládacieho tlačidla vyberte položku a stlačte tlačidlo z. 43 SK