Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Shooting Direction Umožňuje nastaviť smer otáčania fotoaparátu pri snímaní panoramatických snímok v režime Sweep Panorama. Obsah 1 MENU t (Shooting Direction) t požadovaný režim (Right) (Left) (Up) (Down) Posun zľava doprava. Posun sprava doľava. Posun zdola nahor. Posun zhora nadol. Vyhľadávanie operácií Register 48 SK

Image Size Funkcia Veľkosť snímky stanovuje veľkosť snímky, ktorá sa zaznamená počas zhotovovania záberu. Čím väčšia je veľkosť snímky, tým detailnejšia bude jeho reprodukcia po vytlačení snímky vo veľkoformátovej tlačiarni. Čím menšia je veľkosť snímky, tým viac snímok možno zaznamenať. Obsah 1 MENU t (Image Size) t požadovaná veľkosť Pri snímaní statických záberov Veľkosť záberu Bežné použitie Počet záberov (4320×3240) Na výtlačky do formátu A3+ Menej (3648×2736) Tlač Vysoká kvalita Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia (2592×1944) Pre výtlačky od veľkosti 10 × 15 cm až do formátu A4 (640×480) Prílohy k e-mailom Register (4320×2432) Na sledovanie na obrazovke TV prijímača s vysokým rozlíšením a výtlačky do veľkosti A3 (1920×1080) Na sledovanie na obrazovke TV prijímača s vysokým rozlíšením Viac Menej Nízka kvalita Vysoká kvalita Viac Nízka kvalita Poznámka • Keď tlačíte statické snímky s pomerom strán 16:9, obidva okraje sa môžu orezať. 49 SK