Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Informácie o

Informácie o kondenzovaní vlhkosti • Ak fotoaparát prenesiete priamo z chladného prostredia do teplého, na povrchu i vo vnútri fotoaparátu sa môže kondenzovať vlhkosť. Takéto kondenzovanie vlhkosti môže mať za následok nesprávne fungovanie fotoaparátu. • V prípade výskytu kondenzácie vlhkosti vypnite fotoaparát a počkajte približne jednu hodinu, aby sa vlhkosť vyparila. Majte na pamäti, že ak sa pokúsite fotoaparátom fotografovať so zvyškami vlhkosti vo vnútri objektívu, nebudete môcť snímať čisté snímky. Snímky použité v tejto príručke Snímky použité v tejto príručke sú reprodukované snímky a nie sú to skutočné fotografie nasnímané týmto fotoaparátom. Informácie o ilustráciách Ilustrácie použité v tejto príručke sú obrázky fotoaparátu DSC-W380, ak nie je uvedené inak. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 4 SK

Obsah Informácie o používaní fotoaparátu Ako používať túto príručku···································· 2 Informácie o používaní fotoaparátu ······················ 3 Vyhľadávanie operácií··········································· 8 Vyhľadávanie MENU/Nastavenia ························ 11 Popis jednotlivých častí ······································ 17 Zoznam ikon zobrazených na displeji················· 19 Používanie prepínača režimov (iba DSC-W380/W390)········································ 21 Používanie prepínača režimov (iba DSC-W350/W350D/W360) ····························22 Používanie vnútornej pamäte······························ 23 Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Snímanie Intelligent Auto Adjustment································· 24 Easy Shooting (iba DSC-W380/W390)················ 26 Easy Mode (iba DSC-W350/W350D/W360)········ 28 Program Auto······················································ 29 Sweep Panorama················································ 30 Scene Selection ·················································· 32 Movie Mode ························································ 34 Priblíženie···························································· 35 DISP (Nastavenia zobrazenia na obrazovke) ······ 36 Flash···································································· 37 Snímanie úsmevu················································ 38 Self-Timer···························································· 39 Register 5 SK