Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Flash (iba DSC-W380/W390) V režime jednoduchého snímania môžete vybrať nastavenie blesku aj pomocou tlačidla MENU. 1 Nastavte prepínač režimov do polohy (Easy Shooting). 2 MENU t [Flash] t z na ovládacom tlačidle 3 Vyberte požadovaný režim. Auto Off Na tmavých miestach alebo pri protisvetle sa blesk automaticky aktivuje. Blesk sa nebude používať. Obsah Vyhľadávanie operácií Register 52 SK

Burst Settings Môžete vybrať režim snímania jednotlivých záberov alebo režim zhlukového snímania. 1 MENU t (Burst Settings) t požadovaný režim Obsah (Single) (Burst) Nasníma sa jedna snímka. Po stlačení a podržaní spúšte sa nasníma 100 snímok za sebou. Poznámky • Zhlukový režim nie je dostupný v režime jednoduchého snímania, snímania videozáznamov, Sweep Panorama, ani v režime snímania úsmevu. • Blesk je nastavený na hodnotu [Off]. • Pri snímaní použitím automatickej spúšte sa naraz zaznamená maximálne päť záberov. • Snímací interval sa predĺži v závislosti od nastavenej veľkosti záberu. • Keď je batéria takmer vybitá alebo keď sa zaplní vnútorná pamäť či pamäťová karta, snímanie v režime zhlukového snímania sa zastaví. • [Focus], [White Balance] a [EV] sa nastavia pri prvom zábere a použijú sa aj na nasledujúce zábery. Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 53 SK