Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

EV Expozíciu možno

EV Expozíciu možno nastaviť manuálne v krokoch po 1/3 EV v rozsahu –2.0 EV až +2.0 EV. 1 MENU t (EV) t požadované nastavenie EV Poznámky • V režime jednoduchého snímania sa nastavenie EV nedá upraviť. • Ak je objekt snímaný v extrémne svetlých alebo tmavých podmienkach, alebo ak používate blesk, nastavená hodnota expozície sa nemusí v skutočnosti použiť. zÚprava expozície na zlepšenie vzhľadu snímok Nadmerná expozícia = príliš veľa svetla Belavá snímka Správna expozícia Nižšia hodnota nastavenia EV – Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Vyššia hodnota nastavenia EV + Nedostatočná expozícia = príliš málo svetla Tmavšia snímka Register 54 SK

ISO Nastaví svetelnú citlivosť, keď je fotoaparát nastavený v režime programová automatika alebo režime (Underwater) (len DSC-W350/W360/W380/W390) v režime výberu scény. Obsah 1 MENU t (ISO) t požadovaný režim (Auto) / / / / / / Slúži na automatické nastavenie citlivosti ISO. Zvýšením citlivosti ISO (výberom väčšieho čísla) je možné znížiť rozmazanie obrazu na tmavých miestach alebo v prípade pohyblivých objektov. Poznámka • Nastavenia ISO iné než [ISO AUTO], [ISO 80] až [ISO 800] nemožno vybrať vtedy, ak je záznamový režim nastavený na zhlukové snímanie, alebo ak je položka [DRO] nastavená na hodnotu [DRO plus]. zNastavenie citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície) Citlivosť ISO je stupeň citlivosti nahrávacieho média, ktoré zahŕňa obrazový snímač, ktorý prijíma svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, snímky sa môžu líšiť v závislosti od citlivosti ISO. Vysoká citlivosť ISO Zaznamená sa svetlá snímka aj v tmavých prostrediach a zároveň sa zvýši rýchlosť uzávierky a zníži sa rozmazanie. Snímka však spravidla obsahuje šum. Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Nízka citlivosť ISO Zaznamená sa jemnejší záber. V prípade nedostatočnej expozície je však snímka tmavšia. Pokr. r 55 SK