Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

zDve snímky s

zDve snímky s možnosťou výberu najlepšieho záberu neskôr - je to pohodlnejšie! ([Advanced]) Ak v režime [Advanced] fotoaparát rozpozná scénu, ktorá sa ťažko sníma ( (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight) a (Backlight Portrait)), automaticky zmení nastavenia, ako je uvedené nižšie, zhotoví dve snímky s rôznymi efektmi a umožní vám vybrať si tú, ktorá sa vám páči. Obsah Prvý záber* Snímanie v režime synchronizácie s pomalou uzávierkou Snímanie v režime synchronizácie s pomalou uzávierkou s tvárou, na ktorú zasvieti blesk, ako vodidlom Snímanie v režime synchronizácie s pomalou uzávierkou Snímanie s bleskom Snímanie s tvárou, na ktorú zasvieti blesk, ako vodidlom * Keď je blesk nastavený na hodnotu [Auto]. Druhý záber Snímanie so zvýšenou citlivosťou a redukciou otrasov Snímanie so zvýšenou citlivosťou, s tvárou ako vodidlom a redukciou otrasov Snímanie s ešte pomalšou rýchlosťou uzávierky bez zvýšenia citlivosti Snímanie s upravenou hodnotou jasu pozadia a kontrastu pozadia (DRO plus) Snímanie s upravenou hodnotou jasu a kontrastu medzi tvárou a pozadím (DRO plus) Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia zČo je funkcia záznamu ďalšej snímky po žmurknutí? Keď je nastavená na [Advanced], fotoaparát zhotoví dve snímky za sebou* a keď rozpozná typ scény (Portrait), automaticky vyberie, zobrazí a zaznamená záber, na ktorom nemá objekt zatvorené oči. V prípade, že má objekt na oboch snímkach zatvorené oči, zobrazí sa správa „Blinked eye detected“. * okrem prípadu, keď sa aktivuje blesk/je pomalá rýchlosť uzávierky Register 64 SK

Smile Detection Sensitivity Slúži na nastavenie citlivosti funkcie snímania úsmevu na rozpoznanie úsmevov. 1 MENU t (Smile Detection Sensitivity) t požadovaný režim (Big Smile) (Normal Smile) (Slight Smile) Poznámky Rozpozná široký úsmev. Rozpozná normálny úsmev. Rozpozná aj malý úsmev. • V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia dať správne rozpoznať. • [Smile Detection Sensitivity] nemožno upraviť v nasledujúcich situáciách: – v režime jednoduchého snímania, – v režime Sweep Panorama, – v režime snímania videozáznamu. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 65 SK