Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

DRO V režime

DRO V režime programovej automatiky fotoaparát analyzuje scénu snímania a automaticky opraví jas a kontrast tak, aby sa zvýšila kvalita záberu. Skratka DRO znamená „Dynamic Range Optimizer“ (optimalizácia dynamického rozsahu) – ide o funkciu, ktorá automaticky optimalizuje rozdiel medzi tmavými a svetlými časťami snímky. 1 MENU t (DRO) t požadovaný režim (Off) (DRO standard) (DRO plus) Úprava sa nevykoná. Automatická úprava jasu a kontrastu snímok. Automatická a výrazná úprava jasu a kontrastu snímok. Poznámky • V závislosti od podmienok snímania sa nemusia dosiahnuť efekty korekcie. • Ak je nastavená funkcia [DRO plus], ako hodnotu ISO možno nastaviť iba hodnotu [ISO AUTO] alebo hodnoty [ISO 80] až [ISO 800]. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 68 SK

Anti Blink Ak je režim výberu scény nastavený možnosť (Soft Snap) keď zachytávate snímku, fotoaparát automaticky zhotoví ďalšie dve snímky. Fotoaparát automaticky vyberie, zobrazí a zaznamená snímku, na ktorej nie sú zažmúrené oči. Obsah 1 MENU t (Anti Blink) t požadovaný režim (Auto) (Off) Ak je detekcia tváre aktívna, funkcia snímania ďalšieho záberu po žmurknutí funguje tak, že sa zaznamenajú snímky s otvorenými očami snímanej osoby. Funkcia snímania ďalšieho záberu po žmurknutí sa nepoužíva. Poznámky • Funkcia [Anti Blink] nefunguje za nasledujúcich podmienok: – ak sa používa blesk, – keď je vybratý režim zhlukového snímania, – ak nefunguje funkcia detekcie tváre, – keď je aktívna funkcia snímania úsmevu. • V závislosti od situácie funkcia snímania ďalšieho záberu po žmurknutí niekedy nefunguje. • Ak je funkcia snímania ďalšieho záberu po žmurknutí nastavená na hodnotu [Auto] a zaznamenajú sa iba snímky so zatvorenými očami snímanej osoby, na obrazovke LCD sa zobrazí hlásenie „Blinked eye detected“. Podľa potreby nasnímajte ďalšie zábery. Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 69 SK