Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Prezeranie PONUKA

Prezeranie PONUKA (Snímanie) PONUKA (Zobrazenie) Zobrazovanie záberov········································· 41 Priblíženie pri prehrávaní····································· 42 Image Index ························································ 43 Delete·································································· 44 Zobrazenie videozáznamov ································ 45 Položky MENU (Snímanie) ·································· 11 Položky MENU (Zobrazenie) ······························· 13 Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Nastavenia Nastavovanie položiek ········································ 15 Register Televízor Prezeranie záberov na obrazovke televízora ···· 108 Počítač Používanie fotoaparátu s počítačom ················ 111 Používanie softvéru··········································· 113 Pripojenie fotoaparátu k počítaču·························115 Odovzdávanie fotografií do multimediálnej služby·····································································117 6 SK

Tlač Tlač statických záberov ···································· 119 Obsah Riešenie problémov Iné Register Riešenie problémov ·········································· 121 Výstražné indikátory a správy ··························· 130 „Memory Stick Duo“ ········································· 135 Batéria······························································· 137 Nabíjačka batérií ··············································· 138 Register····························································· 139 Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 7 SK