Views
6 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Easy Mode (iba

Easy Mode (iba DSC-W350/ W350D/W360) Keď si prezeráte statické snímky, písmo sa zväčší a indikátory budú ľahšie viditeľné (jednoduché zobrazenie). 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) sa prepnite do režimu prehrávania. 2 MENU t (Easy Mode) t [OK] t z na ovládacom tlačidle Poznámky • Vzhľadom na automatické zvyšovanie úrovne jasu obrazovky sa napätie batérie rýchlejšie vybíja. • Režim snímania sa tiež zmení na [Easy Mode]. zInformácie o režime jednoduchého zobrazenia V režime Easy Mode bude dostupná iba funkcia odstraňovania. Tlačidlo Môžete odstrániť aktuálne zobrazený záber. (Odstrániť) Vyberte položku [OK] t z. Tlačidlo MENU Aktuálne zobrazenú snímku môžete odstrániť pomocou funkcie [1 image] a všetky snímky vo vybratom rozsahu dátumov alebo vnútornej pamäti (ak je vybratá) pomocou funkcie [All]. Ak chcete režim Easy Mode ukončiť, vyberte možnosť [Exit Easy Mode] t [OK]. • Keď sa používa pamäťová karta, režim [View Mode] je nastavený na [Date View]. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 70 SK

Slideshow Snímky sa automaticky prehrajú jeden za druhým. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) sa prepnite do režimu prehrávania. 2 MENU t (Slideshow) t požadovaná prezentácia t z na ovládacom tlačidle (Continuous Playback) (Slideshow with music) Continuous Playback 1 Pomocou ovládacieho tlačidla vyberte požadovanú snímku na prehratie. 2 MENU t (Slideshow) t [Continuous Playback] t z Ovládacie tlačidlo z v V b B Prehrá všetky snímky po sebe. Prehrá statické snímky spolu s efektmi a hudbou. Funkcia prehrávania Pozastavenie Umožňuje zmeniť nastavenia displeja. Slúži na zobrazenie obrazovky regulácie hlasitosti. • Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle upravte hlasitosť a potom stlačte tlačidlo z. Posun o snímku dozadu Posun o snímku dopredu Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register zPrezeranie panoramatických obrázkov počas súvislého prehrávania Celý panoramatický obrázok sa zobrazí po dobu 3 sekúnd. Panoramatický obrázok môžete posúvať stlačením tlačidla z. Opätovným stlačením tlačidla z počas posúvania sa obrazovka vráti na celý panoramatický obrázok. 71 SK