Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Delete Umožňuje

Delete Umožňuje vybrať nežiaduce snímky na odstránenie. Snímky možno odstrániť aj pomocou tlačidla (Odstrániť) (s. 44). 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) sa prepnite do režimu prehrávania. 2 MENU t (Odstrániť) t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle 3 [OK] t z (This Image) (Multiple Images) (All in Date Range) (All in This Folder) Slúži na odstránenie aktuálne vybratej snímky v režime jednej snímky. Naraz môžete vybrať a odstrániť viac záberov. Po vykonaní kroku 2 postupujte takto. 1Vyberte snímku a stlačte tlačidlo z. Opakujte vyššie uvedené kroky dovtedy, kým neostanú žiadne ďalšie snímky na odstránenie. Vyberte snímku so symbolom na odstránenie symbolu . 2MENU t [OK] t z Odstráni naraz všetky zábery v rámci dátumu alebo vybratého priečinka. Poznámka • V režime jednoduchého prezerania môžete vybrať možnosť [Delete Single Image] alebo [Delete All Images] (iba DSC-W380/W390), [1 image] alebo [All] (iba DSC-W350/W350D/W360). Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 76 SK

Protect Chráni zaznamenané zábery pred náhodným vymazaním. V prípade zaregistrovaných snímok sa zobrazí značka . 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) sa prepnite do režimu prehrávania. 2 MENU t (Protect) t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle (This Image) (Multiple Images) zZrušenie ochrany Slúži na zabezpečenie ochrany aktuálne zobrazenej snímky v režime jednej snímky. Naraz môžete vybrať a chrániť viac záberov. Po vykonaní kroku 2 postupujte takto. 1Vyberte snímku a stlačte tlačidlo z. Opakujte vyššie uvedené kroky dovtedy, kým neostanú žiadne ďalšie snímky na nastavenie ochrany. Vyberte snímku so symbolom na odstránenie symbolu . 2MENU t [OK] t z Vyberte záber, ktorého ochranu chcete zrušiť, a odomknite ho stlačením položky z na ovládacom tlačidle rovnakým spôsobom, ako ste postupovali pri ochrane. Zobrazenie indikátora sa stratí a ochrana sa zruší. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 77 SK