Views
3 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Grid Line Pomocou mriežky môžete jednoducho nastaviť vodorovnú alebo zvislú pozíciu objektu. 1 Nastavte fotoaparát do režimu snímania. 2 MENU t (Settings) t (Shooting Settings) t [Grid Line] t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle On Off Zobrazí čiary mriežky. Čiary mriežky sa nezaznamenajú. Čiary mriežky sa nezobrazia. Obsah Vyhľadávanie operácií Register 82 SK

Disp. Resolution Vyberte kvalitu zobrazenia pre snímanie na obrazovke LCD. 1 Nastavte fotoaparát do režimu snímania. 2 MENU t (Settings) t (Shooting Settings) t [Disp. Resolution] t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle Standard High Poznámky Pri snímaní zobrazuje obraz štandardnej kvality. Pri snímaní zobrazuje obraz vysokej kvality. • Keď je funkcia [Disp. Resolution] nastavená na možnosť [High], kapacita batérie sa vyčerpá rýchlejšie. • V režime Sweep Panorama a v režime snímania videozáznamov je funkcia [Disp. Resolution] nastavená na hodnotu [High]. • V režime jednoduchého snímania je funkcia [Disp. Resolution] nastavená na možnosť [Standard]. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 83 SK