Views
6 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Digital Zoom Vyberie

Digital Zoom Vyberie režim digitálneho priblíženia. Fotoaparát zväčšuje záber pomocou optického priblíženia (až 5× (DSC-W380/W390) alebo 4× (DSC-W350/W350D/W360)). Keď prekročíte stupnicu priblíženia, fotoaparát použije metódu inteligentného alebo presného digitálneho priblíženia. 1 Nastavte fotoaparát do režimu snímania. 2 MENU t (Settings) t (Shooting Settings) t [Digital Zoom] t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle Smart ( ) Podľa veľkosti záberu (inteligentné priblíženie) digitálne zväčší záber do takej miery, aby nebol skreslený. Precision ( ) Slúži na zväčšenie všetkých veľkostí snímky celkovou stupnicou priblíženia cca 10× (DSC-W380/W390), resp. 8× (DSC-W350/W350D/W360), vrátane optického priblíženia 5× (DSC-W380/W390), resp. 4× (DSC-W350/W350D/W360). Keď prekročíte stupnicu optického priblíženia (presné digitálne priblíženie), kvalita snímky sa zhorší. Off Nepoužíva digitálne priblíženie. Poznámky • Funkcia digitálneho priblíženia nefunguje v nasledujúcich situáciách: – v režime snímania videozáznamu, – v režime Sweep Panorama, – keď je aktívna funkcia snímania úsmevu, – keď je samospúšť nastavená na hodnotu [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]. • Funkcia inteligentného priblíženia nie je dostupná vtedy, keď je veľkosť snímky nastavená na hodnotu [14M] alebo [16:9(11M)]. • Funkcia detekcie tváre nefunguje, ak používate digitálne priblíženie. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Celková stupnica priblíženia počas používania funkcie inteligentného priblíženia (vrátane optického priblíženia 5×, resp. 4×) Podporovaný pomer priblíženia sa líši v závislosti od veľkosti snímky. Veľkosť Celková stupnica priblíženia DSC-W380/W390 (5×) DSC-W350/W350D/W360 (4×) 10M Približne 5,9× Približne 4,7× 5M Približne 8,3× Približne 6,7× VGA Približne 33× Približne 27× 16:9(2M) Približne 11× Približne 9× 84 SK

Auto Orientation Keď otočíte fotoaparát tak, aby ste nasnímali portrétovú (vertikálnu) snímku, fotoaparát zaznamená zmenu pozície a zobrazí snímku v portrétovej pozícii. 1 Nastavte fotoaparát do režimu snímania. 2 MENU t (Settings) t (Shooting Settings) t [Auto Orientation] t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle On Off Slúži na záznam snímky so správnou orientáciou. Funkcia automatickej orientácie sa nepoužíva. Poznámky • V ľavej a pravej časti snímok s vertikálnou orientáciou sa zobrazujú čierne časti. • V závislosti od uhla snímania fotoaparátu sa orientácia snímky nemusí správne zaznamenať. • Funkciu automatickej orientácie nemožno použiť, keď je v režime výber scény alebo snímania videozáznamu vybratý režim (Underwater) (len DSC-W350/W360/W380/W390). zOtočenie snímok po ich zaznamenaní Ak je orientácia snímky nesprávna, môžete použiť funkciu [Rotate] na obrazovke ponuky na zobrazenie obrázka v portrétovej pozícii. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 85 SK