Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Red Eye Reduction S

Red Eye Reduction S cieľom obmedziť výskyt červených očí (vznikajú vtedy, ak sa na fotenie používa blesk) sa blesk pred samotným snímaním dvakrát (alebo viackrát) spustí. 1 Nastavte fotoaparát do režimu snímania. 2 MENU t (Settings) t (Shooting Settings) t [Red Eye Reduction] t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle Auto On Off Keď je aktivovaná funkcia detekcie tváre, blesk sa spustí automaticky s cieľom odstrániť červené oči na zábere. Blesk vždy zabliká, aby sa znížil efekt červených očí. Nepoužíva sa funkcia odstránenia efektu červených očí. Poznámky • Ak chcete predísť rozmazaniu záberov, držte fotoaparát pevne až do uvoľnenia spúšte. Obvykle trvá asi jednu sekundu, kým sa záber nasníma. Rovnako nedovoľte objektu počas tejto doby sa pohybovať. • Odstránenie efektu červených očí nemusí viesť k požadovanému výsledku. Závisí to od individuálnych rozdielov a podmienok, ako sú napríklad vzdialenosť snímaného objektu, alebo ak sa objekt pri predbežnom záblesku nepozeral na fotoaparát. • Ak nepoužívate funkciu detekcie tváre, funkcia redukcie červených očí nebude fungovať, ak vyberiete režim [Auto]. zČo spôsobuje výskyt červených očí? Zrenice sa v tmavom prostredí rozširujú. Svetlo blesku sa odráža od ciev na zadnej strane oka (sietnice), čím vzniká efekt „červených očí“. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Fotoaparát Oko Sietnica Ďalšie spôsoby obmedzenia výskytu červených očí • V režime výberu scény vyberte možnosť (High Sensitivity). (Blesk sa automaticky nastaví na hodnotu [Off].) • Ak sa oči objektu nasnímajú ako červené, opravte snímku pomocou funkcie [Retouch] t [Red Eye Correction] v ponuke na prezeranie alebo pomocou dodaného softvéru „PMB“. 86 SK

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Blink Alert Ak má objekt na zaznamenanej snímke zatvorené oči, keď je aktivovaná funkcia detekcie tváre, na displeji sa zobrazí správa „Blinked eye detected“. 1 Nastavte fotoaparát do režimu snímania. 2 MENU t (Settings) t (Shooting Settings) t [Blink Alert] t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle Auto Off Zobrazí sa správa „Blinked eye detected“. Správa sa nezobrazí. Obsah Vyhľadávanie operácií Register 87 SK