Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie operácií Ponechanie nastavení na fotoaparát Intelligent Auto Adjustment ······························ 24 Scene Selection··················································· 32 Scene Recognition·············································· 63 Snímanie portrétov Soft Snap ······························································· 32 Twilight Portrait···················································· 32 Snímanie úsmevu ················································ 38 Scene Recognition·············································· 63 Face Detection····················································· 66 Anti Blink································································ 69 Red Eye Reduction ············································· 86 Snímanie panoramatických záberov Snímanie najlepších záberov vášho domáceho miláčika Sweep Panorama················································ 30 Pet············································································ 32 Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Snímanie pohybujúcich sa predmetov Snímanie bez rozmazania Movie Mode ·························································· 34 Burst Settings······················································· 53 High Sensitivity ···················································· 32 Samospúšť s 2-sekundovým oneskorením ························································· 39 ISO··········································································· 55 Snímanie s podsvietením Vynútený blesk····················································· 37 Scene Recognition·············································· 63 DRO········································································· 68 8 SK

Snímanie na tmavých miestach High Sensitivity ···················································· 32 Slow Synchro ······················································· 37 ISO··········································································· 55 Obsah Úprava expozície EV············································································· 54 Zmena pozície zaostrenia Focus ······································································ 60 Face Detection····················································· 66 Zmena veľkosti snímky Image Size····························································· 49 Odstránenie záberov Delete································································ 44, 76 Format ·································································· 100 Zobrazovanie zväčšených záberov Priblíženie pri prehrávaní··································· 42 Trimming (Resize)················································ 75 Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Úpravu záberov Retouch·································································· 75 Prehrávanie série snímok v určenom poradí Slideshow ······························································ 71 Register Snímanie a zobrazovanie s ľahko viditeľnými indikátormi Tlač snímok s dátumom Easy Shooting (iba DSC-W380/W390) ········· 26 Easy Mode (iba DSC-W350/W350D/ W360)································································ 28, 70 Používanie „PMB (Picture Motion Browser)“ ····························································· 113 Zmena nastavenia dátumu a času Area Setting ························································ 106 Date & Time Setting·········································· 107 Inicializácia nastavení Initialize··································································· 92 Tlač snímok Print ······································································· 119 9 SK