Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Initialize Obnovuje nastavenie na predvolené hodnoty. Snímky sa zachovajú aj po spustení tejto funkcie. Obsah 1 MENU t (Settings) t (Main Settings) t [Initialize] t [OK] t z na ovládacom tlačidle Poznámka • Počas inicializácie nevypínajte fotoaparát. Vyhľadávanie operácií Register 92 SK

COMPONENT Slúži na výber typu výstupného videosignálu zo zariadení SD a HD(1080i), keď prepojíte fotoaparát a TV prijímač pomocou káblového adaptéra pre výstup HD (predáva sa osobitne) (podľa pripojeného TV prijímača). Používajte káblový adaptér pre výstup HD, ktorý je kompatibilný s technológiou Type3 (predáva sa osobitne). 1 MENU t (Settings) t (Main Settings) t [COMPONENT] t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle HD(1080i) SD Vyberte túto položku pri pripájaní fotoaparátu k televízoru s vysokým rozlíšením spracúvajúcemu signál 1080i. Vyberte túto položku pri pripájaní fotoaparátu k televízoru, ktorý nie sú kompatibilný so signálom HD(1080i). Poznámka • Keď snímate videozáznamy v režime prepojenia fotoaparátu a TV prijímača pomocou káblového adaptéra pre výstup HD (predáva sa osobitne), snímaný záber sa nezobrazí na strane TV prijímača. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 93 SK