Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Video Out Nastaví

Video Out Nastaví výstupný videosignál podľa systému kódovania farieb v televízore pripojeného obrazového zariadenia. Systémy farebnej televízie sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu. Ak chcete zobraziť zábery na televíznej obrazovke, skontrolujte systém farieb TV prijímača v krajine alebo regióne, v ktorej sa fotoaparát používa (s. 110). 1 MENU t (Settings) t (Main Settings) t [Video Out] t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle NTSC PAL Slúži na nastavenie výstupného videosignálu na režim NTSC (napr. v USA, Japonsku). Nastaví výstupný videosignál na režim PAL (napr. Európa, Čína). Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 94 SK

USB Connect Slúži na výber režimu USB počas pripájania fotoaparátu k počítaču alebo k tlačiarni kompatibilnej s režimom PictBridge pomocou kábla pre viacúčelový terminál. Obsah 1 MENU t (Settings) t (Main Settings) t [USB Connect] t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle Auto PictBridge PTP/MTP Mass Storage Fotoaparát automaticky rozpozná a nastaví komunikáciu s počítačom alebo tlačiarňou kompatibilnou so štandardom PictBridge. Slúži na pripojenie fotoaparátu k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge. Keď pripojíte fotoaparát k počítaču, zobrazí sa sprievodca automatickým spustením a do počítača sa skopírujú zábery zo záznamového priečinka vo fotoaparáte. (s operačným systémom Windows 7/Vista/XP, Mac OS X) Vytvorí sa prepojenie veľkokapacitného ukladacieho zariadenia medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným zariadením USB. Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Poznámky • Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou nastavenia [Auto], vyberte nastavenie [PictBridge]. • Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k počítaču alebo USB zariadeniu pomocou nastavenia [Auto], vyberte nastavenie [Mass Storage]. • Keď je funkcia [USB Connect] nastavená na hodnotu [PTP/MTP], videozáznamy sa nedajú exportovať do počítača. Ak chcete exportovať videozáznamy do počítača, nastavte funkciu [USB Connect] na hodnotu [Auto] alebo [Mass Storage]. Register 95 SK