Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Format Music Môžete

Format Music Môžete odstrániť všetky hudobné súbory (prehrávané v pozadí) z fotoaparátu. Tento krok možno použiť v prípadoch, kedy sú hudobné súbory na pozadí poškodené a nemožno ich prehrať. 1 MENU t (Settings) t (Main Settings) t [Format Music] t [OK] t z na ovládacom tlačidle zObnovenie hudobných predvolieb vo fotoaparáte Ak chcete obnoviť hudobné súbory na predvolené súbory, môžete použiť softvér „Music Transfer“ na disku CD-ROM (dodáva sa). 1Spustite [Download Music] a vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom. 2Spustite softvér „Music Transfer“ a potom obnovte predvolenú hudbu. • Podrobné informácie o používaní softvéru „Music Transfer“ nájdete v pomocníkovi softvéru „Music Transfer“. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 98 SK

Power Save Umožňuje nastaviť čas, kedy displej zhasne a fotoaparát sa vypne. Ak nebudete po určitú dobu používať fotoaparát napájaný batériami, jas displeja LCD zoslabne a potom sa fotoaparát automaticky vypne, aby sa predišlo vybitiu batérie (automatické vypnutie). 1 MENU t (Settings) t (Main Settings) t [Power Save] t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle Stamina Standard Off Obrazovka LCD zhasne po 30 sekundách nečinnosti. Fotoaparát sa vypne po ďalších 30 sekundách nečinnosti. Obrazovka LCD zhasne po 1 minúte nečinnosti. Fotoaparát sa vypne po ďalšej 1 minúte nečinnosti. Displej LCD nebude zhasínať a fotoaparát sa nebude automaticky vypínať. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 99 SK