Views
3 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Hongrois

Nastavení hodin 1

Nastavení hodin 1 Stiskněte tlačítko ON/OFF Tlačítko ON/OFF (Napájení) (Napájení). Fotoaparát se zapne. • Zapnutí a spuštění funkcí může nějakou dobu trvat. 2 Vyberte položku nastavení pomocí v/V na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z. Formát data a času: Zvolte formát zobrazení data a času. Tlačítko Blesk Letní čas: Nastavte Letní čas Zap./Vyp. Datum a čas: Nastavuje datum a čas. 3 Nastavte číselnou hodnotu a požadované nastavení pomocí v/V/b/B, a poté stiskněte z. • Půlnoc je označena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM. 4 Postupujte dle pokynů na obrazovce. Vyberte požadovanou oblast pomocí b/B na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z. 5 Vyberte [OK], poté stiskněte z. x Opakované nastavení času a data Stiskněte tlačítko MENU, a poté vyberte (Nastav.) t (Nastavení hodin). CZ 16

Fotografování snímků 1 Nastavte ovladač režimů na (Inteligentní autom.nastav.) a stiskněte tlačítko ON/OFF (Napájení). Tlačítko ON/OFF (Napájení) Ovladač režimů 2 Držte fotoaparát stabilně, jako na obrázku. • Stiskněte tlačítko T pro přiblížení, a tlačítko W pro oddálení. 3 Zaostřete stisknutím a namáčknutím tlačítka spouště. Když je obraz zaostřený, ozve se pípnutí a rozsvítí se indikátor z. Tlačítko spouště Zámek AE/AF CZ 4 Domáčkněte tlačítko spouště až nadoraz. CZ 17

  • Page 1 and 2:

    4-166-509-53(1) DSC-W380/W390 GB Di

  • Page 3 and 4:

    • Be sure to charge the battery p

  • Page 5 and 6:

    [ Note: This equipment has been tes

  • Page 7 and 8:

    Table of contents Getting started R

  • Page 9 and 10:

    Notes on recording/playback • Whe

  • Page 11 and 12:

    Identifying parts I For shooting: W

  • Page 13 and 14:

    x Charging time Full charge time Ap

  • Page 15 and 16:

    x Memory cards that you can use •

  • Page 17 and 18:

    Setting the clock 1 Press the ON/OF

  • Page 19 and 20:

    Shooting movies 1 Set the mode dial

  • Page 21 and 22:

    Learning more about the camera (“

  • Page 23 and 24:

    C Display Indication Recording fold

  • Page 25 and 26:

    x Movies The table below shows the

  • Page 27 and 28:

    Specifications Camera [System] Imag

  • Page 29 and 30:

    Additional information on this prod

  • Page 31 and 32:

    • Veillez à recharger la batteri

  • Page 33 and 34:

    - Brancher l’appareil dans une pr

  • Page 35 and 36:

    Table des matières Préparation Re

  • Page 37 and 38:

    A propos des fichiers de base de do

  • Page 39 and 40:

    Identification des pièces I Pour l

  • Page 41 and 42:

    x Durée de charge Durée de charge

  • Page 43 and 44:

    x Cartes mémoire que vous pouvez u

  • Page 45 and 46:

    Réglage de l’horloge 1 2 3 4 5 A

  • Page 47 and 48:

    Enregistrement de films 1 Réglez l

  • Page 49 and 50:

    En savoir plus à propos de l’app

  • Page 51 and 52:

    Affichage Indication 0:12 Temps d

  • Page 53 and 54:

    x Films Le tableau suivant indique

  • Page 55 and 56:

    Spécifications Appareil [Système]

  • Page 57 and 58:

    • Les noms de système et de prod

  • Page 59 and 60:

    [ Caricabatterie Anche se la spia C

  • Page 61 and 62:

    Indice generale Operazioni prelimin

  • Page 63 and 64:

    Potrebbe essere necessario attender

  • Page 65 and 66:

    Identificazione delle parti A Tasto

  • Page 67 and 68:

    x Tempo di carica Tempo di carica c

  • Page 69 and 70:

    x Schede di memoria utilizzabili

  • Page 71 and 72:

    Impostazione dell’orologio 1 Prem

  • Page 73 and 74:

    Ripresa di filmati 1 2 3 Impostare

  • Page 75 and 76:

    Ulteriori informazioni sulla fotoca

  • Page 77 and 78:

    Display Indicazione Attesa Registra

  • Page 79 and 80:

    x Filmati La seguente tabella indic

  • Page 81 and 82:

    Caratteristiche tecniche Fotocamera

  • Page 83 and 84:

    Ulteriori informazioni su questo pr

  • Page 85 and 86:

    • Sustitúyala únicamente por ot

  • Page 87 and 88:

    Índice Procedimientos iniciales Co

  • Page 89 and 90:

    Acerca de los archivos de base de d

  • Page 91 and 92:

    Identificación de los componentes

  • Page 93 and 94:

    x Tiempo de carga Tiempo de carga c

  • Page 95 and 96:

    Inserción de una batería/tarjeta

  • Page 97 and 98:

    x Cuando no hay insertada ninguna t

  • Page 99 and 100:

    Toma de imágenes fijas 1 2 Ajuste

  • Page 101 and 102:

    Visualización de imágenes 1 Pulse

  • Page 103 and 104:

    Lista de los iconos visualizados en

  • Page 105 and 106:

    Número de imágenes fijas y tiempo

  • Page 107 and 108:

    Acerca de la limpieza Limpieza de l

  • Page 109 and 110:

    Dimensiones: DSC-W390: 94,3 × 56,1

  • Page 112 and 113:

    Português AVISO Para reduzir o ris

  • Page 114 and 115:

    PT 4 [ Tratamento de pilhas no fina

  • Page 116 and 117:

    PT 6 Consulte o “Manual da Cyber-

  • Page 118 and 119:

    Sobre a protecção contra sobreaqu

  • Page 120 and 121:

    Carregar a bateria recarregável 1

  • Page 122 and 123:

    z Utilizar a câmara no estrangeiro

  • Page 124 and 125:

    x Cartões de memória que pode uti

  • Page 126 and 127:

    Acertar o relógio 1 2 3 4 5 Carreg

  • Page 128 and 129:

    Filmar filmes 1 Defina o selector d

  • Page 130 and 131:

    Aprender mais sobre a câmara (“M

  • Page 132 and 133:

    C Símbolo Indicação Pasta de gra

  • Page 134 and 135:

    x Filmes A tabela de baixo indica o

  • Page 136 and 137:

    Especificações Câmara [Sistema]

  • Page 138:

    • Além disso, os nomes de produt

  • Page 141 and 142:

    [ Ladegerät Selbst wenn die Lampe

  • Page 143 and 144:

    Inhalt Vorbereitungen Nachschlagen

  • Page 145 and 146:

    Hinweis zu Datenbankdateien Wenn Si

  • Page 147 and 148:

    Lage und Funktion der Teile und Bed

  • Page 149 and 150:

    x Ladedauer Dauer für vollständig

  • Page 151 and 152:

    x Geeignete Speicherkarten • Die

  • Page 153 and 154:

    Einstellen der Uhr 1 2 3 4 5 Drück

  • Page 155 and 156:

    Aufnehmen von Filmen 1 Stellen Sie

  • Page 157 and 158:

    Weitere Informationen zur Kamera (

  • Page 159 and 160:

    Anzeige Bedeutung 0:12 Aufnahmedaue

  • Page 161 and 162:

    x Filme Die Zahlen in der Tabelle u

  • Page 163 and 164:

    Technische Daten Kamera [System] Bi

  • Page 165 and 166:

    • Außerdem sind die in dieser An

  • Page 167 and 168:

    Voor klanten in Europa [ Kennisgevi

  • Page 169 and 170:

    Inhoudsopgave Aan de slag Raadpleeg

  • Page 171 and 172:

    Opmerkingen over opnemen/weergeven

  • Page 173 and 174:

    Onderdelen en bedieningselementen A

  • Page 175 and 176:

    x Oplaadduur Volledige oplaadtijd O

  • Page 177 and 178:

    x Compatibele geheugenkaarten • D

  • Page 179 and 180:

    De klok instellen 1 2 3 4 5 Druk op

  • Page 181 and 182:

    Films opnemen 1 Zet de modusknop op

  • Page 183 and 184: Meer leren over de camera ("Cyber-s
  • Page 185 and 186: Weergave Aanduiding Standby Bewegen
  • Page 187 and 188: x Films Onderstaande tabel toont de
  • Page 189 and 190: Specificaties Camera [System] Beeld
  • Page 191 and 192: Extra informatie over deze camera e
  • Page 193 and 194: [ Ładowarka akumulatora Nawet jeś
  • Page 195 and 196: Spis treści Wprowadzenie Patrz „
  • Page 197 and 198: Informacje dotyczące plików bazy
  • Page 199 and 200: Elementy aparatu A Przycisk ON/OFF
  • Page 201 and 202: x Czas ładowania Czas pełnego ła
  • Page 203 and 204: Wkładanie akumulatora/karty pamię
  • Page 205 and 206: x Gdy karta pamięci nie jest wło
  • Page 207 and 208: Fotografowanie 1 2 Ustaw pokrętło
  • Page 209 and 210: Wyświetlanie zdjęć 1 Naciśnij p
  • Page 211 and 212: Lista ikon wyświetlanych na ekrani
  • Page 213 and 214: Liczba zdjęć i czas nagrywania fi
  • Page 215 and 216: Informacje dotyczące przenoszenia
  • Page 217 and 218: Wymiary: DSC-W390: 94,3 × 56,1 ×
  • Page 220 and 221: Česky VAROVÁNÍ Nevystavujte př
  • Page 222 and 223: CZ 4 [ Nakládání s nepotřebným
  • Page 224 and 225: CZ 6 Viz „Příručka k produktu
  • Page 226 and 227: Ochrana před přehřátím V závi
  • Page 228 and 229: Nabíjení modulu akumulátoru 1 Mo
  • Page 230 and 231: z Použití fotoaparátu v zahrani
  • Page 232 and 233: x Paměťové karty, které lze pou
  • Page 236 and 237: Nahrávání videoklipů 1 Nastavte
  • Page 238 and 239: Další funkce fotoaparátu („Př
  • Page 240 and 241: C Displej Indikace Složka pro nahr
  • Page 242 and 243: x Videoklipy Níže uvedená tabulk
  • Page 244 and 245: CZ 26 Technické údaje Fotoaparát
  • Page 246: • Tento návod obsahuje dále ná
  • Page 249 and 250: [ Akkumulátortöltő Ha a CHARGE j
  • Page 251 and 252: Tartalomjegyzék Az első lépések
  • Page 253 and 254: Az adatbázisfájlokról Ha adatbá
  • Page 255 and 256: A fényképezőgép részei A ON/OF
  • Page 257 and 258: x Töltési idő Teljes töltési i
  • Page 259 and 260: Az akkumulátor/memóriakártya (k
  • Page 261 and 262: x Ha nincs memóriakártya a kész
  • Page 263 and 264: Fényképek felvétele 1 Az üzemm
  • Page 265 and 266: Képek megtekintése 1 Nyomja meg a
  • Page 267 and 268: A képernyőn megjelenő ikonok lis
  • Page 269 and 270: Rögzíthető képek száma és rö
  • Page 271 and 272: Tisztítás Az LCD képernyő tiszt
  • Page 273 and 274: Méret: DSC-W390: 94,3 × 56,1 × 1
  • Page 276 and 277: Slovensky VÝSTRAHA Aby ste zníži
  • Page 278 and 279: [ Zneškodňovanie použitých bat
  • Page 280 and 281: SK 6 Prečítajte si „Príručku
  • Page 282 and 283: Informácie o ochrane pred prehriev
  • Page 284 and 285:

    Nabíjanie batérie 1 Vložte baté

  • Page 286 and 287:

    Vloženie batérie/pamäťovej kart

  • Page 288 and 289:

    Poznámka • Nikdy nevyberajte pam

  • Page 290 and 291:

    Snímanie statických snímok 1 Nas

  • Page 292 and 293:

    Zobrazenie záberov 1 Stlačte tla

  • Page 294 and 295:

    Zoznam ikon zobrazených na obrazov

  • Page 296 and 297:

    Počet statických snímok a doba v

  • Page 298 and 299:

    Čistenie Čistenie displeja LCD Ak

  • Page 300 and 301:

    SK 26 Hmotnosť (vrátane batérie

  • Page 302 and 303:

    Svenska VARNING Utsätt inte kamera

  • Page 304 and 305:

    SE 4 [ Avfallsinstruktion rörande

  • Page 306 and 307:

    Se ”Bruksanvisning till Cyber-sho

  • Page 308 and 309:

    Om kamerans temperatur Din kamera m

  • Page 310 and 311:

    Ladda batteriet 1 Sätt batteriet i

  • Page 312 and 313:

    Sätt in batteriet/minneskortet (s

  • Page 314 and 315:

    x När inget minneskort är isatt B

  • Page 316 and 317:

    Ta stillbilder 1 Ställ in lägesom

  • Page 318 and 319:

    Visning av bilder 1 Tryck på knapp

  • Page 320 and 321:

    Lista över ikoner som visas på sk

  • Page 322 and 323:

    Antal stillbilder och inspelningsti

  • Page 324 and 325:

    Rengöring av objektivet Torka bort

  • Page 326 and 327:

    SE 26 Exif Print: Kompatibel PRINT

  • Page 328 and 329:

    Suomi VAROITUS Suojaa laite sateelt

  • Page 330 and 331:

    FI 4 [ Käytöstä poistettujen par

  • Page 332 and 333:

    FI 6 CD-ROM-levyn ”Cyber-shot-kä

  • Page 334 and 335:

    Tietoja ylikuumenemissuojasta Kamer

  • Page 336 and 337:

    Akun lataaminen 1 Aseta akku akkula

  • Page 338 and 339:

    Akun/muistikortin (myydään erikse

  • Page 340 and 341:

    x Kun kamerassa ei ole muistikortti

  • Page 342 and 343:

    Valokuvien kuvaaminen 1 Aseta tilap

  • Page 344 and 345:

    Kuvien katseleminen 1 Paina (toisto

  • Page 346 and 347:

    Luettelo näytön kuvakkeista Kuvat

  • Page 348 and 349:

    Tallennettavissa olevien valokuvien

  • Page 350 and 351:

    Linssin puhdistaminen Pyyhi linssi

  • Page 352:

    FI 26 Kaiutin: Monoääninen Exif P

  • Page 355 and 356:

    For kunder i Europa [ Merknad for k

  • Page 357 and 358:

    Innholdsfortegnelse Komme i gang Se

  • Page 359 and 360:

    Om opptak/avspilling • Når du br

  • Page 361 and 362:

    Identifisere deler I For opptak: W/

  • Page 363 and 364:

    x Ladetid Fullstendig ladetid Ca. 2

  • Page 365 and 366:

    x Minnekort som du kan bruke • F

  • Page 367 and 368:

    Stille klokken 1 Trykk på ON/OFF (

  • Page 369 and 370:

    Spille inn filmer 1 Still inn modus

  • Page 371 and 372:

    Lære mer om kameraet ("Brukerhånd

  • Page 373 and 374:

    C Indikator Betydning REC-mappe 96

  • Page 375 and 376:

    x Filmer Tabellen nedenfor viser om

  • Page 377 and 378:

    Spesifikasjoner Kamera [System] Bil

  • Page 379 and 380:

    Ytterligere informasjon om dette pr

  • Page 381 and 382:

    [ Batterioplader Selvom CHARGE-indi

  • Page 383 and 384:

    Indholdsfortegnelse Sådan kommer d

  • Page 385 and 386:

    Om databasefiler Hvis du sætter et

  • Page 387 and 388:

    Identifikation af kameraets dele A

  • Page 389 and 390:

    x Opladningstid Fuld opladningstid

  • Page 391 and 392:

    x Hukommelseskort som kan bruges

  • Page 393 and 394:

    Indstilling af uret 1 2 3 4 5 Tryk

  • Page 395 and 396:

    Optagelse af film 1 Indstil kamerae

  • Page 397 and 398:

    Yderligere oplysninger om kameraet

  • Page 399 and 400:

    C Visning Beskrivelse Optagemappe 9

  • Page 401 and 402:

    x Film Skemaet nedenfor viser de an

  • Page 403 and 404:

    Specifikationer Kamera [System] Bil

  • Page 405 and 406:

    Der findes flere oplysninger om det

  • Page 407 and 408:

    [ Punjač baterije Čak i kad ne go

  • Page 409 and 410:

    Sadržaj Početak Pogledajte »Prir

  • Page 411 and 412:

    Napomene o snimanju/reprodukciji

  • Page 413 and 414:

    Prepoznavanje dijelova A Gumb ON/OF

  • Page 415 and 416:

    x Vrijeme punjenja Puno vrijeme pun

  • Page 417 and 418:

    x Memorijske kartice koje možete k

  • Page 419 and 420:

    Postavljanje sata 1 Pritisnite gumb

  • Page 421 and 422:

    Snimanje filmova 1 Postavite kotač

  • Page 423 and 424:

    Naučite više o fotoaparatu (»Pri

  • Page 425 and 426:

    Zaslon Na čekanj. C Zaslon Snimanj

  • Page 427 and 428:

    x Filmovi Donja tablica prikazuje p

  • Page 429 and 430:

    Specifikacije Fotoaparat [Sustav] S

  • Page 431 and 432:

    Dodatne informacije o ovom proizvod

  • Page 433 and 434:

    [ Încărcătorul de baterie Chiar

  • Page 435 and 436:

    Cuprins Introducere Consultaţi „

  • Page 437 and 438:

    Note privind înregistrarea/redarea

  • Page 439 and 440:

    Identificarea componentelor A Buton

  • Page 441 and 442:

    x Durata de încărcare Durata de

  • Page 443 and 444:

    Introducerea acumulatorului/unui ca

  • Page 445 and 446:

    Notă • Nu scoateţi niciodată c

  • Page 447 and 448:

    Fotografiere imagini statice 1 2 Se

  • Page 449 and 450:

    Vizualizarea imaginilor 1 Apăsaţi

  • Page 451 and 452:

    Lista pictogramelor afișate pe ecr

  • Page 453 and 454:

    Număr de imagini statice și timp

  • Page 455 and 456:

    Despre curăţare Curăţarea ecran

  • Page 457 and 458:

    Dimensiuni: DSC-W390: 94,3 × 56,1

  • Page 460 and 461:

    Türkçe UYARI Yangın veya elektri

  • Page 462 and 463:

    TR 4 [ Atık pillerin bertaraf edil

  • Page 464 and 465:

    Birlikte verilen CD-ROM’daki “C

  • Page 466 and 467:

    LCD ekranı ve objektiflere ilişki

  • Page 468 and 469:

    Pili şarj etme 1 Pili pil şarj ci

  • Page 470 and 471:

    Pili/bir bellek kartını takma (ay

  • Page 472 and 473:

    x Bellek kartı takılı olmadığ

  • Page 474 and 475:

    Fotoğraf çekme 1 Mod kadranını

  • Page 476 and 477:

    Görüntüleri izleme 1 (Kayıttan

  • Page 478 and 479:

    Ekranda görüntülenen simgelerin

  • Page 480 and 481:

    Fotoğraf sayısı ve kaydedilebile

  • Page 482 and 483:

    Temizlerken LCD ekranı temizleme P

  • Page 484 and 485:

    TR 26 PRINT Image Matching III: Uyu

  • Page 486:

    SONY YETKİLİ SERVİSLERİ ADANA C

  • Page 489 and 490:

    [ Φορτιστής μπαταρί

  • Page 491 and 492:

    Πίνακας περιεχομέν

  • Page 493 and 494:

    Δημιουργία αντιγρά

  • Page 495 and 496:

    Προειδοποίηση για

  • Page 497 and 498:

    Φόρτιση της μπαταρ

  • Page 499 and 500:

    z Χρήση της κάμερας

  • Page 501 and 502:

    x Κάρτες μνήμης που

  • Page 503 and 504:

    Ρύθμιση του ρολογι

  • Page 505 and 506:

    Λήψη ταινιών 1 Ρυθμ

  • Page 507 and 508:

    Περισσότερες πληρο

  • Page 509 and 510:

    Προβολή Αναμονή Εγ

  • Page 511 and 512:

    x Ταινίες Στον παρα

  • Page 513 and 514:

    Τεχνικά χαρακτηρισ

  • Page 515 and 516:

    • Τα Adobe και Reader είν

  • Page 517 and 518:

    •Περιοδική συντήρ

  • Page 519:

    Τα ανωτέρω ισχύουν