Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Kopier Kopierer alle

Kopier Kopierer alle billederne i den interne hukommelse over på et hukommelseskort. 1 Sæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig kapacitet i kameraet. 2 MENU t (Indstillinger) t (Hukommelseskort-værktøj) t [Kopier] t [OK] t z på kontrolknappen. Bemærk • Brug et fuldstændigt opladet batteri. Hvis du forsøger at kopiere billedfiler ved hjælp af et batteri med lidt resterende strøm, kan batteriet løbe tør, så kopieringen mislykkes, eller data bliver ødelagt. • Billederne kan ikke kopieres enkeltvis. • De originale billeder i den interne hukommelse bevares også efter kopiering. Hvis du vil slette indholdet i den interne hukommelse, skal du fjerne hukommelseskortet efter kopieringen og derefter formatere den interne hukommelse ([Format] i [Internt huk.værktøj]). • Der oprettes en ny mappe på hukommelseskortet, og alle data bliver kopieret over på det. Du kan ikke vælge en bestemt mappe og kopiere billeder til den. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 102 DK

Filnummer Vælger metoden for tildeling af filnumre til billeder. 1 MENU t (Indstillinger) t (Hukommelseskort-værktøj) eller (Internt huk.værktøj) t [Filnummer] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. Serie Nulstil Filerne tildeles fortløbende numre, selvom du skifter optagemappe eller isætter et nyt hukommelseskort. (Hvis det udskiftede hukommelseskort indeholder en fil med et nummer, der er højere end det sidst tildelte nummer, tildeles et nummer, der er ét nummer højere end det højeste tildelte nummer.) Starter fra 0001 hver gang mappen ændres (når optagemappen indeholder en fil, tildeles et nummer, der er ét nummer højere end det højeste tildelte nummer). Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 103 DK