Views
6 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Indstilling af sted

Indstilling af sted Indstiller lokaltid for et valgt område. 1 MENU t (Indstillinger) t (Indstillinger af ur) t [Indstilling af sted] t den ønskede indstilling t z på kontrolknappen. Hjem Destination Kameraet bruges i din lokale tidszone. Når den aktuelt valgte tidszone er forskellig fra dit lokaltidszone, skal du udføre en Indstilling af sted. Kameraet bruges med den tidszone, der gælder for din destination. Vælg en tidszone. zÆndring af Indstilling af sted Indstilling af en ofte besøgt destination gør det nemt at indstille tidsoplysningerne, når du er på den pågældende destination. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Sommertid-ikon 1Vælg en tidszone for [Destination], og tryk derefter på z på kontrolknappen. 2Vælg et område med b/B på kontrolknappen, og vælg sommertid med v/V. Indeks 104 DK

Dato-/tidsindstilling Indstil datoen og klokkeslættet igen. 1 MENU t (Indstillinger) t (Indstillinger af ur) t [Dato-/ tidsindstilling] t den ønskede indstilling t z på kontrolknappen. 2 Sæt den numeriske værdi og de ønskede indstillinger med v/V/b/B. 3 [OK] t z Dato-/tidsformat Sommertid Dato og tid Bemærk Vælg visningsformat for dato og klokkeslæt. Slå sommertid til eller fra. Indstil dato og klokkeslæt. • Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Du kan udskrive eller gemme billeder med dato med "PMB", der findes på cd-rom'en (medfølger). Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 105 DK