Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Visning af billeder på

Visning af billeder på et tv Du kan få vist billeder på et tv ved at slutte kameraet til et tv. Tilslutningen varierer i henhold til den type tv, som kameraet er tilsluttet. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen til tv'et. Visning af billeder ved tilslutning af kameraet til tv'et med det medfølgende multistikkabel 1 Sluk både kameraet og tv'et. 2 Slut kameraet til tv'et med multistikkablet (medfølger). Indholdsfortegnelse Søg på handling 1 Til lyd/videoindgangsstik Kabel til multistik Knappen (Afspilning) 2 Til multistikket Søgning på MENUpunkter/indstillinger 3 Tænd for tv'et, og vælg indgang. 4 Tryk på knappen (Afspilning) for at tænde kameraet. De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv'et. Vælg det ønskede billede med kontrolknappen. Indeks Bemærk • Hvis kameraet bruges i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til tv-systemet (side 92). • Det optagne billede vises ikke på tv'et, når filmen optages med kameraets tilstand og tv tilsluttet. • Ved output til tv, er Nem visning-tilstand ugyldig. 106 DK

Visning af et billede ved tilslutning af kameraet til et HD-tv Du kan få vist et billede i kameraet ved at slutte det til et HD-tv (højdefinition) med adapterkablet til HD-output (sælges separat). Brug et Type3-kompatibelt adapterkabel til HD-output (sælges separat). 1 Sluk både kameraet og tv'et. 2 Forbind en konverteradapter med et adapterkabel til HD-output (sælges separat) og forbind kameraet med et HD-tv (højdefinition) med det relevante kabel. Indholdsfortegnelse Søg på handling Grøn/Blå/Rød Adapterkabel til HD-output (sælges separat) COMPONENT VIDEO IN AUDIO Hvid/Rød 1 Til lyd/videoindgangsstik Knappen (Afspilning) 2 Til multistikket Konverteradapter* Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks *Konverteradapteren leveres med et Type3-kompatibelt HD-output adapterkabel (sælges separat). 3 Tænd for tv'et, og vælg indgang. 4 Tryk på knappen (Afspilning) for at tænde kameraet. De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv'et. Vælg det ønskede billede med kontrolknappen. Bemærk • Indstil [COMPONENT] til [HD(1080i)] (side 91). • Billeder, der er optaget i [VGA]-format, kan ikke afspilles i HD-format. • Når der optages film, mens kameraet er sluttet til et tv med et adapterkabel til HD-output (sælges separat), vises det optagede billede ikke på tv'et. • Hvis kameraet bruges i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til tv-systemet (side 92). • Ved output til tv, er Nem visning-tilstand ugyldig. Fortsættes r 107 DK