Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Søgning på

Søgning på MENU-punkter/ indstillinger MENU-punkter (Optagelse) Du kan let vælge forskellige optagefunktioner med knappen MENU. 1 Tryk på ON/OFF (Power)-knappen og indstil kameraet til optagelse-tilstand. 2 Tryk på knappen MENU for at få vist skærmen Menu. 3 Vælg det ønskede menupunkt med v/V/b/B på kontrolknappen. 4 Tryk på knappen MENU for at lukke skærmen Menu. I tabellen nedenfor, angiver en tilgængelig funktion. Ikonerne [ ] og [ ] nedenfor angiver de tilgængelige tilstande. DSC-W380/W390 Funktionsvælger Menupunkt Valg af motiv — — — — — Filmoptagelsesscene — — — — — Knappen ON/OFF (Power) Knappen MENU Kontrolknap Optageretning — — — — — Billedformat Blitz — — — — — Indstillinger for serieoptag. — — — EV — ISO — — — — Hvidbalance — — Hvidbalance under vandet — — — — Fokus — — — — Lysmålermetode — — — Scenegenkendelse — — — — — Følsomhed for smilregist. — — — Registrering af ansigter — — — DRO — — — — — Reduktion af lukkede øjne — — — — — (Indstillinger) — Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Fortsættes r 10 DK

Bemærk • Det er kun de menupunkter, der er tilgængelige for hver tilstand, der vises på skærmen. DSC-W350/W360 Funktionsknap Optagelse-tilstand Menupunkt Opt.funkt. — — — Valg af motiv — — — — — Nem-tilstand — — — Filmoptagelsesscene — — — — Optageretning — — — — — Billedformat Indstillinger for serieoptag. — — — EV ISO — — — — Hvidbalance — — Hvidbalance under vandet — — — — Fokus — — — — Lysmålermetode — — Scenegenkendelse — — — — — Følsomhed for smilregist. — — — Registrering af ansigter — — — DRO — — — — — Reduktion af lukkede øjne — — — — — (Indstillinger) Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Bemærk • Det er kun de menupunkter, der er tilgængelige for hver tilstand, der vises på skærmen. 11 DK