Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Upload af billeder til

Upload af billeder til en medietjeneste Dette kamera har et indbygget program "PMB Portable". Du kan anvende dette program til følgende: • Du kan nemt uploade billeder til en blog eller anden medietjeneste. • Du kan uploade billeder fra en computer, der er forbundet til Internettet, selv hvis du ikke er hjemme eller på kontoret. • Du kan nemt registrere de medietjenester (såsom blogs), som du anvender ofte. Du kan finde flere oplysninger om "PMB Portable" under "PMB Portable"-hjælpen. Start "PMB Portable" (Windows) Når du anvender "PMB Portable" for første gang, skal du vælge et sprog. Følg proceduren nedenfor for at vælge sprog. Når først du har valgt sprog, er det unødvendigt at gennemføre trin 3 til 5 næste gang du anvender "PMB Portable". 1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer. Når du forbinder kameraet til din computer vises guiden Automatisk afspilning. Klik på [×] for at at lukke guiden Automatisk afspilning for unødvendige drev. • Hvis den ønskede guide til Automatisk afspilning ikke vises, skal du klikke på [Computer] (i Windows XP: [My Computer]) t [PMBPORTABLE] og derefter dobbeltklikke på "PMBP_Win.exe". 2 Klik på "PMB Portable". (i Windows XP, klik på "PMB Portable" t [OK]) • Hvis [PMB Portable] ikke vises inden i guiden AutoPlay, skal du klikke på [Computer] t [PMBPORTABLE] og derefter dobbeltklikke på "PMBP_Win.exe". Skærmen Sprogvalg vises. 3 Vælg det ønskede sprog, og klik derefter på [OK]. Skærmen Områdevalg vises. 4 Vælg det relevante [Region] og [Country/Area] og klik derefter på [OK]. Skærmen Brugeraftale vises. 5 Læs aftalen omhyggeligt. Hvis du accepterer betingelserne, skal du klikke på [I Agree]. "PMB Portable" starter op. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 114 DK

Start "PMB Portable" (Macintosh) 1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en Macintosh-computer. Når du forbinder kameraet med din computer, vises [PMB Portable] på skrivebordet. Klik på [×] for at lukke eventuelt unødvendige drev. 2 Klik på mappen [PMBPORTABLE] og derefter på [PMBP_Mac]. Skærmen Områdevalg vises. 3 Vælg den ønskede [Region] og [Country/Area], og klik derefter på [OK]. Skærmen Brugeraftale vises. 4 Læs aftalen omhyggeligt. Hvis du accepterer betingelserne, skal du klikke på [I Agree]. "PMB Portable" starter nu. Bemærk • Indstil [LUN-indstillinger] i [Primære indstill.] til [Flere]. • Opret altid forbindelse til et netværk når du anvender "PMB Portable". • Når du uploader billeder via Internettet, opbevares de muligvis i cachen i den computer, du anvender. Dette afhænger af din udbyder. Dette gælder også når dette kamera anvendes til dette formål. • Hvis der forekommer en fejl i "PMB Portable" eller hvis du uforvarende sletter "PMB Portable", kan du reparere "PMB Portable" ved at downloade PMB Portable-installationsprogrammet fra hjemmesiden. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Bemærkninger om "PMB Portable" "PMB Portable" gør det muligt at downloade URL'erne for et antal hjemmesider fra serveren, som administreres af Sony ("Sony-serveren"). For at kunne bruge "PMB Portable" til at uploade billeder eller til andre tjenester ("tjenesterne"), so stilles til rådighed af disse og andre hjemmesider, skal du give dit samtykke til følgende. • Nogle hjemmesider kræver, at du registrerer dig og/eller betaler for deres tjenesteydelser. For at kunne anvende sådanne tjenesteydelser, skal du underlægge dig de betingelser, som gælder for hjemmesiden. • Tjenesteydelser kan nedlægges eller ændres hvis og når ejeren af hjemmesider ønsker dette. Sony kan ikke holdes ansvarlig for problemer der opstår mellem brugerne og tredjemand, eller for ubelejligheder som måtte opstå i forbindelse med anvendelse af sådanne tjenesteydelser, inklusive indstilling eller ændringer til disse tjenesteydelser. • Hvis du vil se en hjemmeside, skal du omdirigeres til den af Sony-serveren. Der kan forekomme tidspunkter, hvor der ikke er adgang til hjemmesiden på grund af serveropdatering eller lignende. • Hvis Sony-serveren tages ud af drift, vil du få besked derom inden på Sony’s hjemmeside osv. • URL'erne, som du omdirigeres til af Sony-serveren, og andre oplysninger vil muligvis blive registreret med henblik på at forbedre Sony’s fremtidige produkter og tjenesteydelser. Ved sådanne lejligheder vil personlige data dog ikke blive registrerede. Indeks 115 DK