Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Udskrivning af

Udskrivning af stillbilleder Vælg en af følgende metoder til at udskrive stillbilleder. • Direkte udskrivning via en PictBridge-kompatibel printer • Direkte udskrivning med en printer, der understøtter den pågældende type hukommelseskort Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med printeren. • Udskrivning via en computer Du kan importere billeder til en computer med den medfølgende "PMB" software og udskrive billederne. Du kan indsætte dato på et billede og udskrive det. Du kan finde flere oplysninger under "PMB Help". • Udskrivning i en fotoforretning (side 117) Bemærk • Begge kanter skæres væk, når du udskriver stillbilleder, der er optaget i tilstanden [16:9]. • På nogle printere kan du ikke udskrive panoramabilleder. Direkte udskrivning af billeder via en PictBridge-kompatibel printer Billederne kan udskrives, selvom du ikke har en computer. Du skal blot slutte kameraet direkte til en PictBridge-kompatibel printer. "PictBridge" er baseret på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) 1 Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet. 2 Slut kameraet til printeren. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 1 Til et USB-stik på computeren 2 Til multistikket Kabel til multistik 3 Tænd for kameraet og printeren. Når der er oprettet forbindelse, vises indikatoren på skærmen. Kontroller den tilsluttede printer, hvis -indikatoren blinker på kameraets skærm (fejlindikation). Fortsættes r 116 DK

4 MENU t (Udskriv) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. Dette bil. Flere billeder 5 Det ønskede punkt t [Start] t z Antal Layout Størrelse Dato Bemærk Udskriver det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand. Du kan vælge og udskrive flere billeder. Efter trin 4, skal du gøre følgende. 1Vælg et billede, og tryk derefter på z. Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal udskrives. 2MENU t [OK] t z. Vælg, hvor mange kopier af billedet der skal udskrives. • Afhængigt af mængden af billeder kan det valgte antal billeder muligvis ikke være på ét ark. Vælg det antal billeder, der skal udskrives side om side på et ark. Vælg størrelsen på udskriftsarket. Vælg [Dato] eller [Dato&tid] for at indsætte datoen og klokkeslættet på billeder. • Når du vælger [Dato], indsættes datoen i den rækkefølge, du vælger med [Dato-/tidsindstilling] på kameraet. Denne funktion findes muligvis ikke, dette afhænger af printeren. • Film kan ikke udskrives. • Hvis der ikke kunne oprettes forbindelse til printeren, skal du kontrollere, at [USB-tilslut] er indstillet til [PictBridge] under (Primære indstill.). • Tag ikke kablet til multistikket ud, mens indikatoren (PictBridge-tilslutning) vises på skærmen. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Udskrivning i en fotoforretning Du kan indlevere et hukommelseskort med billeder, som du har optaget med kameraet, i en fotoforretning. Så længe forretninger tilbyder udskrivning af billeder iht. DPOF, kan du lave et (Print ordre)-mærke på billeder i forvejen i afspilningstilstand, så at du ikke behøver at udvælge dem igen, når de skal udskrives i forretningen. Bemærk • Du kan ikke udskrive billeder i en fotoforretning direkte fra kameraet, hvis de gemt i den interne hukommelse. Kopier billederne til et hukommelseskort (side 102), og tag det med hen i fotoforretningen. • Spørg fotoforretningen hvilke typer hukommelseskort, de kan håndtere. • Det kan være nødvendigt at bruge en hukommelseskortadapter (sælges separat). Kontakt den forretning, hvor billederne skal udskrives. • Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata på en disk, før du tager dem med til en fotoforretning. • Du kan ikke angive antallet af udskrifter. • Hvis du ønsker at overlejre datoer på billeder, skal du kontakte fotoforretningen. 117 DK