Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Zoom fungerer ikke. •

Zoom fungerer ikke. • Du kan ikke bruge den optiske zoom når du optager i Panorering. • Du kan ikke bruge Smart zoom afhængigt af billedets størrelse (side 82). • Du kan ikke bruge digital zoom, når: – Optagelse af film. – Smiludløseren er aktiveret. – Selvudløseren er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]. Funktionen Registrering af ansigter kan ikke vælges. • Du kan kun vælge Registrering af ansigter, når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], og lysmålermetoden er indstillet til [Multi]. Blitzen fungerer ikke. • Du kan ikke bruge blitzen, når: – Serie optagelse-tilstand er valgt (side 51). – Tilstanden (Høj følsomhed), (Tusmørke) eller (Fyrværkeri) (kun DSC-W380/W390) er valgt i Valg af motiv. – I Panorering – Filmtilstand • Indstil blitzen til (Til) (side 36) når tilstanden Valg af motiv er indstillet til tilstand (Landskab), (Gourmet), (Kæledyr), (Strand), (Sne) eller (Under vandet). Der opstår slørede, runde hvide pletter på billeder, der er optaget med blitz. • Partikler (støv, pollen, osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en fejl. Funktionen Fokusering tæt på (Makro) fungerer ikke. • Kameraet justerer automatisk fokus. Tryk og hold knappen halvt ned. Fokusjustering kan tage et stykke tid, hvis du tager billede af et motiv, der er tæt på. • Tilstanden (Landskab), (Tusmørke) eller (Fyrværkeri) (kun DSC-W380/W390) er valgt i Valg af motiv. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Datoen og klokkeslættet vises ikke på LCD-skærmen. • Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning. Der kan ikke indsættes datoer på billeder. • Dette kamera har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Ved at anvende "PMB" kan du udskrive eller gemme billeder med indsat dato (side 110). F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen halvt ned. • Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 52). Billedets farver er ikke korrekte. • Juster hvidbalancen (side 55). 120 DK

Der forekommer hvide eller lilla streger i de klare områder af motivet, eller hele skærmen med billedet bliver rødlig. • Dette fænomen kaldes udtværing. Dette er ikke en fejl. Udtværing gemmes ikke på stillbilleder, men gemmes som streger eller uensartede farver på Panorerings-billeder eller film. ("Klare områder" går på solen eller elektrisk lys, som er meget kraftigere end omgivelserne.) Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser. • Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i tilfælde af lav belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages. Motivets øjne bliver røde. • Indstil [Rødøjereduktion] til [Auto] eller [Til] (side 84). • Fotografer motivet på tættere hold end den optageafstand, der anbefales ved brug af blitz. • Oplys lokalet, og fotografer motivet. • Retoucher billedet med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion] i visningsmenuen (side 73), eller korriger med "PMB". Der opstår prikker, som forbliver på skærmen. • Dette er ikke en fejl. Prikkerne kommer ikke med på optagelsen. Der kan ikke tages billeder i rækkefølge. • Den interne hukommelse eller hukommelseskortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (side 42). • Batteriniveauet er lavt. Isæt et opladet batteri. Det samme billede tages flere gange. • [Indstillinger for serieoptag.] er indstillet til [Serie optagelse] (side 51). • [Scenegenkendelse] er indstillet til [Avanceret] (side 61). Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Visning af billeder Kan ikke afspille billeder. • Sørg for, at hukommelseskortet er sat helt ind i kameraet. • Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren. • Afspilningen garanteres ikke for filer, der indeholder billeder, som er blevet behandlet på en computer eller optaget med et andet kamera. • Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 113). • Problemet skyldes kopiering af billeder fra din computer til hukommelseskortet uden brug af "PMB". Registrer de billeder, der ikke er registreret, på databasefilen på registreringsskærmen (side 39), eller afspil billederne i [Mappevisning (stillbilleder)] eller [Mappevisning (film)] (side 72). Dato og klokkeslæt vises ikke. • Skærmvisningen er indstillet til kun at vise billeder. Tryk på knappen DISP (Opsætning af skærm) for at få vist oplysninger (side 35). Skærmen er sort i højre og venstre side. • [Autoretning] er indstillet til [Til] (side 83). Kan ikke vise billeder i indekstilstand. • Annuller Nem visning-tilstand hvis den er aktiveret. 121 DK