Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Kan ikke høre musik

Kan ikke høre musik under et diasshow. • Overfør musikfiler til kameraet med "Music Transfer" (side 110, 111). • Kontroller, at indstillingerne for lydstyrke og diasshow er korrekte (side 69). • Diasshow afspilles med [Kontinuerlig afspil.]. Vælg [Diasshow med musik] og afspil. Billedet vises ikke på tv'et. • Kontroller [Video ud], om kameraets videoudgangssignal er indstillet til tv-apparatets farvesystem (side 92). • Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 106). • Hvis USB-stikket på kablet til flerfunktionsterminalen er tilsluttet til et andet apparat, skal du frakoble det (side 113). • Når du optager film med kameraet, og dette er forbundet til et tv, vises det du er ved at optage ikke på tv'et. Sletning Kan ikke slette et billede. • Ophæv beskyttelsen (side 75). Computere "Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med en "Memory Stick"-port. • Kontroller, om computeren og "Memory Stick" Reader/Writer understøtter "Memory Stick PRO Duo". Brugere af computere og "Memory Stick" Readers/Writers, der er fremstillet af andre end Sony, skal kontakte de pågældende producenter. • Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke understøttes, skal du forbinde kameraet med computeren (side 112 og 113). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo". Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Computeren genkender ikke kameraet. • Når batteriniveauet er lavt, skal du isætte et opladet batteri eller bruge vekselstrømsadapteren (sælges separat). • Indstil [USB-tilslut] til [Auto] eller [Mass Storage] (side 93). • Brug kablet til multistikket (medfølger). • Fjern flerfunktionsterminalen fra både computeren og kameraet, og tilslut det forsvarligt igen. • Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik. • Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed. Kan ikke importere billeder. • Forbind kameraet og din computer ved hjælp af en USB-forbindelse (side 112). • Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en computer, kan du muligvis ikke importere billederne til en computer. Brug af et hukommelseskort, som er formateret af et kamera (side 98). Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PMB" ikke automatisk. • Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt. 122 DK

Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PMB Portable" ikke automatisk. • Indstil [LUN-indstillinger] til [Flere]. • Indstil [USB-tilslut] til [Auto] eller [Mass Storage]. • Forbind computeren til netværket. Kan ikke afspille billeder på din computer. • Hvis du bruger "PMB", se "PMB Help" (side 110). • Kontakt computer- eller softwareproducenten. Billedet og lyden afbrydes af støj, når du ser en film på en computer. • Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller fra hukommelseskortet. Importer filmen til computeren med "PMB", og afspil den. Når billederne er eksporteret til en computer, kan de ikke vises på kameraet. • Eksporter dem til en mappe, som kan genkendes af kameraet, f.eks. "101MSDCF" og afspil i [Mappevisning (stillbilleder)] eller [Mappevisning (film)] (side 72). • Gem billedet i billeddatabasefilen, og afspil i [Datovisning] (side 72). • Vis.af Begivenh. findes ikke på dette kamera. Hukommelseskort Kan ikke sætte et hukommelseskort i. • Indsæt hukommelseskort i den rigtige retning. Du har ved en fejltagelse formateret et hukommelseskort. • Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Billeder, som er gemt i den interne hukommelse eller også, når der sidder et hukommelseskort i kameraet. • Sørg for, at hukommelseskortet er sat helt ind i kameraet. Intern hukommelse Der kan ikke afspilles billeder ved hjælp af den interne hukommelse. • Der er et hukommelseskort i kameraet. Fjern den. Dataene i den interne hukommelse kan ikke kopieres til et hukommelseskort. • Hukommelseskortet er fuldt. Kopier til et hukommelseskort med tilstrækkelig kapacitet. Dataene på hukommelseskortet eller på computeren kan ikke kopieres til den interne hukommelse. • Denne funktion er ikke tilgængelig. 123 DK