Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Udskrivning Se

Udskrivning Se "PictBridge-kompatibel printer", og læs nedenstående punkter. Kan ikke udskrive et billede. • Se betjeningsvejledningen til printeren. Billeder udskrives med begge sider afskåret. • Alle billedets sider beskæres muligvis, afhængigt af printeren. Specielt hvis du udskriver et billede, der er optaget med billedstørrelsen indstillet til [16:9], kan siden af billedet være afskåret. • Ved udskrivning af billeder på din printer kan du prøve at annullere beskæring eller indstillinger til billede uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner. • Når du får billeder udskrevet i en fotoforretning, skal du spørge, om de kan udskrive billederne uden at afskære begge sider. Kan ikke udskrive billeder med dato. • Ved hjælp af "PMB" kan du udskrive billeder med dato (side 110). • Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Da billeder, der optages med kameraet, imidlertid indeholder oplysninger om optagelsesdatoen, kan du udskrive billeder med datoen overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger. Kontakt producenten af printeren eller softwaren angående oplysninger om kompatibilitet med Exif-oplysninger. • Hvis du bruger en fotoforretning, kan du bede dem overlejre datoer på billederne. PictBridge-kompatibel printer Der kan ikke etableres en forbindelse. • Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-standarden. Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge eller ej. • Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet. • Indstil [USB-tilslut] til [PictBridge] (side 93). • Frakobl kablet til flerfunktionsterminal, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på printeren, kan du finde hjælp i printerens betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Billeder kan ikke udskrives. • Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt forbundet med kablet til multifunktionsterminalen. • Tænd printeren. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med printeren. • Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, udskrives billederne muligvis ikke. Frakobl kablet til flerfunktionsterminal, og tilslut det igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive billederne, skal du fjerne kablet til multifunktionsterminalen, slukke printeren og tænde den igen, og derefter tilslutte kablet til multifunktionsterminalen igen. • Film kan ikke udskrives. • Billeder, der er taget med et andet kamera, og billeder, der er redigeret på en computer, kan muligvis ikke udskrives. • Panoramabilleder kan muligvis ikke udskrives, afhængigt af printeren, eller det kan hænde, at kanterne skæres fra. Udskrivningen annulleres. • Kontroller, at du har frakoblet kablet til multistikket, før forsvinder. (PictBridge-tilslutning)-mærket 124 DK

Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand. • Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner. • Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt printerleverandøren. "---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes. • Billedet indeholder ikke optagedata, så datoen kan ikke indsættes. Indstil [Dato] til [Fra], og udskriv billedet igen (side 116). Billedet kan ikke udskrives i den valgte størrelse. • Hvis du vil bruge papir af et andet format efter printeren er sluttet til kameraet, skal du afbryde forbindelsen og sætte kablet i flerfunktionsterminalen igen. • Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på enten kameraet (side 116) eller printeren. • Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse. Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivningen annulleres. • Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af printeren. Andet Objektivet bliver dugget. • Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen. Kameraet slukkes med objektivet kørt ud. • Batteriet er tomt. Udskift batteriet med et helt opladet batteri, og tænd kameraet igen. • Forsøg ikke på at tvinge objektivet, som ikke længere bevæger sig. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Kameraet bliver varmt, hvis du bruger det for længe ad gangen. • Dette er ikke en fejl. Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet. • Indstil datoen og klokkeslættet (side 105). • Det interne genopladelige reservebatteri er tomt. Isæt et opladet batteri, og vent i 24 timer eller mere med strømmen slået fra. Datoen eller klokkeslættet er ikke korrekt. • Der er valgt en anden indstilling for sted end det aktuelle sted. Skift indstilling med MENU t (Indstillinger) t [Indstillinger af ur] t [Indstilling af sted]. 125 DK