Views
3 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Advarselsindikatorer og

Advarselsindikatorer og meddelelser Selvdiagnosticeringsdisplay Hvis der vises en kode, som begynder med et bogstav, fungerer kameraets selvdiagnosticeringsfunktion. De sidste to cifre (angivet med ss) er forskellige, afhængigt af kameraets indstilling. Hvis du ikke kan løse problemet efter at have forsøgt følgende muligheder et par gange, skal kameraet til reparation. Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter. C:32:ss • Der er problemer med kameraets hardware. Sluk, og tænd kameraet igen. C:13:ss • Kameraet kan ikke læse eller skrive data på hukommelseskortet. Prøv at slukke og tænde kameraet igen, eller tag hukommelseskortet ud og sæt det ind flere gange. • Der er opstået en formateringsfejl på den interne hukommelse, eller der er isat en formateret hukommelseskort, der ikke er formateret. Formaterer den interne hukommelse eller hukommelseskortet (side 98). • Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges sammen med kameraet, eller dataene er beskadiget. Indsæt et ny hukommelseskort. E:61:ss Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks E:62:ss E:91:ss • Der er opstået en kamerafejl. Initialiser kameraet (side 90), og tænd for strømmen igen. E:94:ss • Der er opstået en fejl, som du ikke selv kan afhjælpe. Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter. Oplys dem den 5-cifrede kode, som starter med "E". Meddelelser Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne. • Batteriniveauet er lavt. Oplad straks batteriet. Afhængigt af brugsforholdene eller typen af batteri, blinker indikatoren muligvis, selvom der stadig er mellem 5 og 10 minutter tilbage på batteriet. Kan kun anvendes med kompatibelt batteri • Det isatte batteri er ikke af typen NP-BN1 (medfølger). Systemfejl • Sluk kameraet, og tænd det igen. 126 DK

Kameraet er overophedet Giv det tid til at køle af • Kameraets temperatur er steget. Kameraet slukkes muligvis automatisk, eller du kan ikke optage film. Læg kameraet et køligt sted, indtil temperaturen er faldet. Intern hukomm.fejl • Sluk kameraet, og tænd det igen. Indsæt hukommelseskortet igen • Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges til kameraet (side 3). • Terminaldelen af hukommelseskortet er snavset. • Hukommelseskortet er beskadiget. Forkert hukommelseskorttype • Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges til kameraet (side 3). Dette hukommelseskort kan muligvis ikke optage eller afspille • Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges til kameraet (side 3). Formateringsfejl for intern hukommelse Formateringsfejl for hukommelseskort • Formater mediet igen (side 98). Hukommelseskortet er låst • Du bruger hukommelseskortet med knappen til skrivebeskyttelse, og knappen er i LOCK-position. Sæt knappen i optagestilling. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Skrivebeskyttet hukommelseskort • Kameraet kan ikke optage eller slette billeder på dette hukommelseskort. Ingen billeder • Ingen billeder, som kan afspilles, er optaget i den interne hukommelse. • Ingen billeder, som kan afspilles, er optaget i denne mappe på hukommelseskortet. Ingen stillbilleder • Den valgte mappe eller dato indeholder ikke en fil, der kan afspilles i et diasshow. Ukendt fil fundet • Du forsøgte at slette en mappe, der indeholder en fil, der ikke kan afspilles på dette kamera. Slet filen på en computer, og slet derefter mappen. 127 DK