Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

MENU-punkter (Visning)

MENU-punkter (Visning) Du kan let vælge forskellige visningsfunktioner med knappen MENU. 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 Tryk på knappen MENU for at få vist skærmen Menu. 3 Vælg det ønskede menupunkt med v/V/b/B på kontrolknappen. 4 Tryk på z midt på kontrolknappen. I tabellen nedenfor, angiver DSC-W380/W390 Menupunkt Visningstilstand en tilgængelig funktion. Datovisning Hukommelseskort Mappevisning (stillbilleder) Mappevisning (film) Intern hukommelse Mappevisning (Diasshow) (Visningstilstand) — (Retouchering) — (Slet) (Beskyt) DPOF — — (Udskriv) — (Roter) — (Vælg mappe) — — (Indstillinger) Kontrolknap Knappen MENU Knappen (Afspilning) Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Bemærk • Det er kun de menupunkter, der er tilgængelige for hver tilstand, der vises på skærmen. • Når funktionsvælgeren står på (Nem optagelse), og du trykker på MENU, vises skærmen Slet. Du kan vælge [Slet enkelt billede] eller [Slet alle billeder]. Fortsættes r 12 DK

DSC-W350/W360 Menupunkt (Nem-tilstand) (Diasshow) Visningstilstand Datovisning Hukommelseskort Mappevisning (stillbilleder) Mappevisning (film) • Det er kun de menupunkter, der er tilgængelige for hver tilstand, der vises på skærmen. Intern hukommelse Mappevisning (Visningstilstand) — (Retouchering) — (Slet) (Beskyt) DPOF — — (Udskriv) — (Roter) — (Vælg mappe) — — (Indstillinger) Bemærk Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 13 DK