Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Optagefunktion er ikke

Optagefunktion er ikke tilgængelig pga. høj indvendig temperatur • Kameraets temperatur er steget. Du kan ikke optage billeder, før temperaturen er faldet. Optagelse er stoppet pga. forhøjet kameratemperatur • Optagelsen stoppede pga. en stigende temperatur under optagelsen af en film. Vent til temperaturen er faldet. • Når du optager en film i lang tid, stiger temperaturen. Hvis det sker, skal du stoppe filmoptagelsen. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 130 DK

"Memory Stick Duo" En "Memory Stick Duo" er et kompakt, bærbart IC-optagemedie. De typer "Memory Stick Duo", som kan bruges med kameraet, er vist i tabellen nedenfor. Det kan dog ikke garanteres, at alle "Memory Stick Duo"-funktioner virker korrekt. "Memory Stick"-type Optagelse/afspilning Memory Stick Duo (uden MagicGate) a* 1 Memory Stick Duo (med MagicGate) a* 2 MagicGate Memory Stick Duo a* 1 * 2 Memory Stick PRO Duo a* 2 * 3 Memory Stick PRO-HG Duo a* 2 * 3 * 4 * 1 Højhastighedsdataoverførsel med parallelkabel understøttes ikke. * 2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er forsynet med MagicGate-funktioner. MagicGate er en copyright-beskyttet teknologi, som anvender krypteringsteknologi. Dataoptagelse/-afspilning, som kræver MagicGate-funktioner, kan ikke udføres med kameraet. * 3 Kameraet kan optage film i formatet [1280×720]. * 4 Dette kamera understøtter ikke 8-bit parallel dataoverførsel. Det udfører samme 4-bit parallel dataoverførsel som "Memory Stick PRO Duo". Bemærk • Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory Stick Micro". • En "Memory Stick Duo", der er formateret på en computer, fungerer muligvis ikke med kameraet. • Læse/skrivehastigheden for data varierer afhængigt af kombinationen af "Memory Stick Duo" og det anvendte udstyr. • Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses eller skrives data. • Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde: – Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller kameraet slukkes under læsning eller skrivning – Når "Memory Stick Duo" bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj • Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data. • Sæt ikke etiketter direkte på "Memory Stick Duo" eller på en "Memory Stick Duo"-adapter. • Rør ikke stikdelen på "Memory Stick Duo" med hånden eller en metalgenstand. • Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory Stick Duo". • Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick Duo". • Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for vand. • "Memory Stick Duo" skal opbevares utilgængeligt for børn. De kan komme til at sluge den. • Sæt ikke andet end "Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-porten. Dette medfører en fejl. • Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick Duo" under følgende forhold: – I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. den varme kabine i en bil, der er parkeret i direkte sollys – Steder, der er udsat for direkte sollys – Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Fortsættes r 131 DK