Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Bemærkninger om "Memory

Bemærkninger om "Memory Stick Duo"-adapteren (sælges separat) • Hvis du vil bruge en "Memory Stick Duo" med en "Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du sørge for at sætte "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter. Hvis du sætter "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"-kompatibel enhed uden en "Memory Stick Duo"-adapter, kan du måske ikke få den ud igen. • Når du indsætter en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter, skal "Memory Stick Duo" isættes i den korrekte retning og skubbes helt ind. Forkert isætning kan føre til fejl på enheden. • Ved brug af en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter på en "Memory Stick"- kompatibel enhed, skal du sørge for, at "Memory Stick Duo"-adapteren vender den rigtige vej, når den sættes i. Bemærk, at ukorrekt brug kan beskadige udstyret. • Sæt ikke en "Memory Stick Duo"-adapter i en "Memory Stick"-kompatibel enhed uden, at der er monteret en "Memory Stick Duo". Hvis det gøres, kan det medføre, at enheden ikke fungerer korrekt. Bemærkninger om brug af en "Memory Stick Micro" (sælges separat) • Hvis du vil bruge en "Memory Stick Micro" med kameraet, skal du sørge for at sætte "Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter i duo-størrelse. Hvis du isætter en "Memory Stick Micro" i kameraet uden en "M2"-adapter i duo-størrelse, vil du muligvis ikke kunne fjerne den fra kameraet. • "Memory Stick Micro" skal opbevares utilgængeligt for børn. De kan komme til at sluge den. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 132 DK

Batteri Om opladning af batteriet Prøv at oplade batteriet igen indenfor det korrekte temperaturinterval 10 °C til 30 °C. Batteriet kan muligvis ikke lades helt op uden for dette temperaturinterval. Effektiv brug af batteriet • Batteriydelsen falder i lav temperatur. Derfor er driftstiden kortere på steder, hvor det er koldt. Det anbefales at gøre følgende for at sikre længere brug af batteriet: – Placer batteriet i en lomme, der er tæt på kroppen, for at varme det op, og sæt det i kameraet, umiddelbart før du begynder at optage. • Batteriet aflades hurtigt, hvis du bruger blitz eller zoomer hyppigt. • Det anbefales at have ekstra batterier ved hånden til to eller tre gange den forventede optagetid og at foretage prøveoptagelser, før de faktiske optagelser foretages. • Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt. • Undlad at efterlade batteriet på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys. Sådan opbevares batteriet • Aflad batteriet helt, før du opbevarer det, og opbevar det et køligt og tørt sted. Batteriets funktionsdygtighed opretholdes ved at lade batteriet helt op og derefter aflade det i kameraet mindst én gang om året. • For at aflade batteriet på kameraet skal du afspille et diasshow, indtil kameraet slukkes. • For at undgå pletter på terminalen, kortslutning, osv. skal du sørge for at bruge en plastikpose, som skal holdes borte fra metalgenstande ved transport og opbevaring. Om batteriets levetid • Batteriets levetid er begrænset. Batteriets kapacitet falder med tiden og ved gentagen brug. Hvis brugstiden mellem opladningerne falder betydeligt, er det nok tid til at udskifte batteriet med et nyt. • Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold og det miljø, hvert batteri bruges i. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Kompatible batterier • NP-BN1 (medfølger) kan kun bruges i N-type-kompatible Cyber-shot-modeller. 133 DK