Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Batterioplader • Kun

Batterioplader • Kun batterier af typen NP-BN (og ingen andre) må oplades med batteriopladeren (medfølger). Andre batterier end den angivne type kan lække, blive overophedet eller eksplodere, hvis du prøver at oplade dem, hvilket medfører fare for elektrisk stød og brandsår. • Fjern det opladede batteri fra batteriopladeren. Hvis du efterlader det opladede batteri i opladeren, kan batteriets levetid forkortes. • CHARGE-lampen på den medfølgende batterioplader blinker som følger: – Hurtige blink: Lyset tændes og slukkes flere gange med 0,15-sekunders mellemrum. – Langsomme blink: Lyset tændes og slukkes flere gange med 1,5-sekunders mellemrum. • Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt, skal du fjerne det batteri, der lades op, og sætte det samme batteri korrekt i batteriopladeren. Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt igen, kan det betyde, at batteriet er defekt, eller at der er sat et batteri af forkert type i opladeren. Kontroller, at batteriet har den angivne type. Hvis batteriet er af den angivne type, skal du fjerne batteriet, udskifte det med et nyt eller et andet batteri og kontrollere, om opladeren fungerer korrekt. Hvis opladeren fungerer korrekt, kan der være opstået en batterifejl. • Når CHARGE-lampen blinker langsomt, kan det betyde, at batteriopladeren har sat opladningen midlertidigt på standby. Batteriopladeren stopper opladningen og skifter automatisk til standby, når temperaturen ligger uden for det anbefalede interval. Når temperaturen igen er inden for det anbefalede interval, genoptager batteriopladeren opladningen, og CHARGE-lampen lyser igen. Prøv at oplade batteriet igen indenfor det korrekte temperaturinterval 10 °C til 30 °C. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 134 DK

Indeks A Advarselsindikatorer og meddelelser.....................126 AF-afstandsmålerramme ...............................................58 AF-lampe .............................................................................79 Afspilning ............................................................................39 Afspilningszoom...............................................................40 Auto programmeret..........................................................28 Autoretning .........................................................................83 B Batteri ..................................................................................133 Batterioplader...................................................................134 Beskyt ....................................................................................75 Beskær...................................................................................73 Billedformat ........................................................................47 Billedindeks ........................................................................41 Bip...........................................................................................86 Blitz ..................................................................................36, 50 Blødt snap ............................................................................31 C Cd-rom ................................................................................110 Center-AF ............................................................................58 Centervægtet måling .......................................................60 COMPONENT ..................................................................91 Computer............................................................................109 D Import af billeder.............................................112, 113 Dato-/tidsindstilling.......................................................105 Demotilstand.......................................................................89 Diasshow ..............................................................................69 Diasshow med musik ......................................................70 Digital præcisionszoom .................................................82 Digital zoom .......................................................................82 DISP .......................................................................................35 DPOF .....................................................................................76 DRO .......................................................................................66 E Eksponering ........................................................................52 EV ...........................................................................................52 F Fejlfinding .........................................................................118 Filmoptagelsesscene........................................................45 Filmtilstand .........................................................................33 Filnummer .........................................................................103 Fokus......................................................................................58 Format ...................................................................................98 Format musik......................................................................96 Funkt.guide..........................................................................88 Funktionsknap....................................................................21 Funktionsvælger................................................................20 Fyrværkeri ...........................................................................32 Følsomhed for smilregist. ............................................63 G Gitterlinje .............................................................................80 Gourmet ................................................................................31 H HD(1080i)............................................................................91 Hent musik ..........................................................................95 Hukommelseskort...............................................................3 Hvidbalance ........................................................................55 Hvidbalance under vandet ............................................57 Høj følsomhed....................................................................31 I Identifikation af kameraets dele .................................16 Indstilling af sted ............................................................104 Indstillinger af ur ............................................................105 Indstillinger .........................................................................14 Initialiser...............................................................................90 Installer ...............................................................................110 Intelligent autojustering .................................................23 Intern hukommelse ..........................................................22 ISO..........................................................................................53 K Kalender ...............................................................................72 Kontinuerlig afspil. .........................................................69 Kontrolknap ..................................................................16, 17 Kopier ..................................................................................102 Kæledyr.................................................................................31 Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 135 DK