Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Indstillinger Du kan

Indstillinger Du kan ændre indstillinger på skærmen (Indstillinger). 1 Tryk på knappen MENU for at få vist skærmen Menu. 2 Vælg (Indstillinger) med V på kontrolknappen, og tryk på z midt på kontrolknappen for at få vist opsætningsskærmen. 3 Vælg den ønskede kategori med v/V, og tryk på B for at vælge et punkt. Tryk derefter på z. 4 Vælg den ønskede indstilling, og tryk derefter på z. Kategori Optagelsesindstil. Primære indstill. Søgning på MENUpunkter/indstillinger Hukommelseskortværktøj Internt huk.værktøj Punkt AF-lampe Gitterlinje Opløsning Digital zoom Autoretning Rødøjereduktion Lukkede øjne-adv. Bip Language Setting Funkt.guide Demotilstand Initialiser COMPONENT Video ud USB-tilslut LUN-indstillinger Hent musik Format musik Strømbesparelse Format Opret lagr.mappe Skift lagringsmappe Slet lagringsmappe Kopier Filnummer Format Filnummer Kontrolknap Knappen MENU Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks Fortsættes r 14 DK

Søgning på MENUpunkter/indstillinger Kategori Indstillinger af ur Bemærk Punkt Indstilling af sted Dato-/tidsindstilling • [Optagelsesindstil.] vises kun, når der er valgt indstillinger via optagetilstand. • [Hukommelseskort-værktøj] vises kun, når der sættes et hukommelseskort ind i kameraet, og [Internt huk.værktøj] vises kun, når der ikke indsættes et hukommelseskort. Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 15 DK