Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Liste over ikoner der

Liste over ikoner der vises på skærmen Ikoner vises på skærmen for at angive kameraets status. Du kan ændre skærmvisningen med DISP (Opsætning af skærm) på kontrolknappen. Ved optagelse af stillbilleder A Skærm Visning Batteriniveau Advarsel om lavt batteriniveau Billedformat Indholdsfortegnelse Søg på handling • Ikonerne er begrænsede i Nem optagelsetilstand. Ved optagelse af film Valg af motiv • (Fyrværkeri) vises kun på DSC-W380/W390. Optagelse-tilstand (Intelligent autojustering, Auto programmeret, Panorering) Filmoptagelsestilstand Ikon for Scenegenkendelse Hvidbalance Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Ved afspilning Lysmålermetode Advarsel om vibration Scenegenkendelse Indstillinger for serieoptag. DRO Indikator for Følsomhed for smilregist Fortsættes r 18 DK

Skærm C Zoom-skalering PictBridge tilslutter Beskyt Udskriv ordre (DPOF) Afspilningszoom Visningstilstand B Skærm Visning z AE/AF-lås ISO400 ISO-nummer NR langsom lukker 125 Lukkerhastighed F3.5 Blændeværdi +2.0EV Eksponeringsværdi AF-afstandsmålerrammeindikator OPT Standby Optagelse af en film/Standby af en film 0:12 Optagelsestid (m:s) 101-0012 Mappe-filnummer 2010 1 1 9:30 AM z STOP z PLAY bB BACK/NEXT V VOLUME Visning Registreret dato/klokkeslæt for afspilningsbilledet Funktionsguide til afspilning af billede Sådan vælger man billeder Sådan tilpasse man lydstyrken Skærm Visning Optagemappe Afspilningsmappe 96 Antal billeder der kan optages 12/12 Billednummer/antal billeder optaget indenfor datainterval, valgt mappe 100min Tid tilgængelig til optagelse Optagelses-/afspilningsmedie (Hukommelseskort, intern hukommelse) Sådan ændrer man mappe AF-lampe Rødøjereduktion Lysmålermetode Blitztilstand Skærm ISO 400 D Skærm C:32:00 +2.0EV Visning Blitz oplader Hvidbalance ISO-nummer Database-fil fuld/fejl på databasefil Visning Selvudløser Selvdiagnosticeringsdisplay Destination Advarsel mod overophedning Registrering af ansigter Database-fil fuld/fejl på databasefil AF-afstandsmålerramme Kryds til punktmåling Eksponeringsværdi 500 Lukkerhastighed F3.5 Blændeværdi N Afspilning Afspilningsbjælke 00:00:12 Modsat Retning Oplysninger om GPS 35° 37’ 32” N Længde- og breddegradsvisning 139° 44’ 31” E Lydstyrke Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger 19 DK Indeks